Kastration

Fakta

Kastration af hangrise foretages for at undgå ornelugt i kødet. I Danmark kastreres 12-13 millioner smågrise hvert år mellem andet og syvende levendedøgn. Indgrebet må kun udføres af dyrlæge eller af en person med uddannelse og erfaring i at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold. Indgrebet tager cirka et minut.

Det såkaldte Hangriseprojekt afslørede, at det er muligt at undgå kastration ved at frasortere de få procent kød, som indeholder ornelugt på slagteriet. 
 
 
Hvis kastration kan undgås, bør det undgås. Men så længe kastration er et krav på eksportmarkederne har svineproducenterne ikke noget valg.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her.



 

Firmamedlemmer

OK