Krydsoverensstemmelse

Fakta

For at få fuld landbrugsstøtte skal alle landmænd overholde en række EU-krav til god landbrugsmæssig stand, miljø, sundhed og senest også dyrevelfærd og hygiejne. Som udgangspunkt skal der trækkes tre procent af støtten ved overtrædelse af en af reglerne. Hvis overtrædelsen gentages stiger procentsatsen.

En lille fejl skal ikke koste flere hundrede tusinde kroner. Når landbrugene vokser kommer ”bøderne” helt ud af proportioner. Samme forseelse bør give samme straf, uanset om man driver et stort eller lille landbrug.

 

Januar 2010

Krydsoverensstemmelsessager

Vi har nu aftalt med advokat Uffe Baller, at vi skal have afprøvet myndighedernes håndtering af reglerne for krydsoverensstemmelse ved domstolene.
Som reglerne fungerer i dag, er det nærmest et tag-selv-bord. Den nye vejledning er netop offentliggjort uden de store ændringer bortset fra, at reglerne om sporbarhed er blevet trukket frem i vejledningen.

Det drejer sig om to kategorier af sager, nemlig politianmeldelser og indskærpelser.

politianmeldelser

Ved politianmeldelser bør man som udgangspunkt selv gå i retten med sagen, da en frifindelse eller et tiltalefrafald automatisk fjerner trækket i støtten. Hvis der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved anmeldelsen eller bødestørrelsen, må man bare acceptere og betale ved kasse 1.

indskærpelser

Ved indskærpelser kan selv de mindste af slagsen udløse kæmperegninger i form af træk i EU-støtten, og det endda selvom påstandene i indskærpelserne ofte slet ikke er dokumenteret. Vi mener, at en indskærpelse skal opfylde de samme veterinærfaglige krav og dokumentationskrav, som der stilles til en anmeldelse, hvis den skal kunne udløse træk i EU-støtten. Desuden mener vi, at der bør være en bagatelgrænse for, hvor små forseelser der kan udløse træk i støtten.

 
Vi har i første omgang valgt kun at beskæftige os med sager, der omhandler træk i støtten på baggrund af indskærpelser.
 
For at komme godt fra start efterlyser vi egnede prøvesager.
 
Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du er blevet trukket et stort beløb i EU-støtte som følge af småforseelser, eller hvis du er blevet trukket i støtte, uden at der har været håndfast dokumentation for den påståede overtrædelse af reglerne.
 
Uffe Baller, Interlex Advokater, er gået i gang med at lave forarbejdet. Ideen er, at folk selv betaler det, der er nødvendigt for at føre netop deres sag.
LaDS betaler for forarbejdet.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK