Sodødelighed

Fakta

Statistik fra destruktionsanstalten DAKA viser, at der i 2007/2008 blev destrueret 165.889 søer og store orner. Det er et fald på knap fem procent i forhold til året før.

Alt for mange danske søer bliver aflivet i stedet for at blive slagtet. So-dødeligheden skal ned, og foreningen bakker op om branchens ambition om 25 procent færre døde søer over de næste fem år.  

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK