5 procents velfærdskontrol

Fakta

Siden 2004 har Fødevareregionerne gennemført velfærdskontrol i mindst fem procent af samtlige danske svinebesætninger. Seneste offentliggjorte resultat er fra 2008, hvor 384 besøg i svinebesætninger mundede ud i 429 indskærpelser og 56 politianmeldelser. I alt er der givet indskærpelser i 159 besætninger, og 12 besætninger er meldt til politiet. Den hyppigste årsag til indskærpelser var, at tildeling af rode- og beskæftigelsesmateriale manglede eller var mangelfuld.

Reglerne for dyrevelfærd kan være svære at tolke, og når der er stor forskel på, hvordan de forskellige kontrollanter tolker reglerne, er det ikke så mærkeligt, at der også er forskel på, hvordan de forskellige landmænd tolkerne reglerne. Det giver anledning til en del indskærpelser.
Cirka tre procent af velfærdsbesøgene munder ud i politianmeldelse, og befinder man sig permanent i den gruppe, bør man overveje sin fremtid i erhvervet.

 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK