Eksport af smågrise

I flytteregistret er det ikke angivet, om der flyttes smågrise, søer eller slagtesvin. Derfor går vi ud fra, at hvis der er 200 eller flere grise pr. transport, så er det smågrise. Hvis der er færre end 200 grise pr. transport, så er det slagtesvin eller søer.

  2018
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 8.394 200                     8.594
Tyskland 552.977 160.128                     713.105
Kroatien 17.300 6.817                     24.117
Ungarn 9.263 2.203                     11.466
Italien 58.236 28.993                     87.229
Holland 500                       500
Polen 462.833 145.215                     608.048
Rumænien 7.462 3.200                     10.662
Slovakiet 3.335 600                     3.935
Andre 10.525 2.193                     12.718
Total 1.130.825 349.549 1.480.374
  2017
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 10.805 7.528 6.311 7.460 10.067 8.544 6.015 6.490 5.107 7.181 6.168 5.800 87.476
Tyskland 548.886 467.450 575.501 500.358 575.520 512.619 516.814 584.708 477.493 506.739 544.621 506.287 6.316.996
Kroatien 12.908 9.664 10.829 9.237 10.701 12.956 11.769 8.117 12.722 12.472 9.277 13.750 134.402
Ungarn 8.602 8.245 11.154 9.202 13.111 17.794 22.910 20.267 15.052 16.568 15.672 15.487 174.064
Italien 79.071 89.271 120.267 99.265 108.510 73.688 63.698 77.878 73.755 86.970 70.597 49.439 992.409
Holland 740   672 707 2.381               4.500
Polen 471.572 407.909 477.845 428.078 530.680 510.231 437.607 502.711 497.237 481.501 515.620 490.098 5.751.089
Rumænien 8.409 10.153 11.635 13.053 22.769 14.272 12.639 20.611 17.161 13.731 9.689 5.538 159.660
Slovakiet 2.448   6.217 3.359 3.780 1.591 6.781 8.358 6.335 10.318 6.027 1.252 56.466
Andre 5.775 1.780 5.068 1.612 3.087 4.705 4.464 5.457 2.713 7.483 6.439 6.146 54.729
Total 1.149.216 1.002.000 1.225.499 1.072.331 1.280.606 1.156.400 1.082.697 1.234.597 1.107.575 1.142.963 1.184.110 1.093.797 13.731.791
  2016
Destination Januar* Februar* Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 514.541 509.295 541.813 495.246 545.042 541.868 515.874 603.295 511.448 486.181 560.283 543.075 6.367.961
Polen 353.892 359.865 417.702 405.415 415.217 407.127 415.960 465.395 460.638 417.927 441.603 420.522 4.981.263
Tjekkiet 8.818 5.406 5.982 5.985 6.657 6.680 7.597 10.530 6.151 6.629 7.497 5.570 83.502
Italien 72.028 101.766 133.337 103.642 80.192 66.440 69.575 55.417 58.730 62.674 59.846 53.354 917.001
Holland 647 - - 1.424 - - - - - - - - 2.071
Andre 25.523 20.642 25.869 17.512 25.455 19.578 32.617 44.634 53.742 27.462 19.532 29.704 342.270
Total 975.449 996.974 1.124.703 1.029.224 1.072.563 1.041.693 1.041.623 1.179.271 1.090.709 1.000.873 1.088.761 1.052.225 12.694.068
  2015*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 543.195 498.837 565.850 560.923 506.342 563.572 573.322 509.043 500.090 527.309 514.227 538.792 6.401.502
Polen 323.153 318.432 355.553 363.768 315.369 328.629 363.366 336.993 385.906 349.377 313.856 389.607 4.144.009
Tjekkiet 12.189 8.668 8.718 12.040 12.978 9.250 11.424 10.583 10.552 9.728 5.150 7.795 119.075
Italien 46.131 70.001 80.925 73.786 55.966 77.292 56.770 41.138 57.741 66.238 66.503 52.566 745.057
Holland 224 875 906 - 260 256 - 210 253 - - - 2.984
Andre 15.536 6.927 11.163 15.766 11.915 11.308 11.487 18.263 26.966 26.613 22.606 21.345 199.895
Total 940.428 903.740 1.023.115 1.026.283 902.830 990.307 1.016.369 916.230 981.508 979.265 922.342 1.010.105 11.612.522
  2014*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 557.401 469.977 509.871 562.275 550.218 530.084 547.604 535.319 521.352 570.187 494.046 571.273 6.419.607
Polen 278.674 176.765 232.857 298.591 315.974 269.637 278.566 269.622 308.805 323.856 250.131 288.078 3.291.556
Tjekkiet 20.257 14.179 13.705 13.775 15.734 12.100 17.659 14.865 14.793 14.404 11.972 16.022 179.465
Italien 26.243 54.503 72.865 65.864 43.358 36.550 43.238 31.283 36.363 44.150 35.815 38.508 528.740
Holland - 2.351 3.778 2.486 - 256 1.339 250 - 255 220 2.442 13.377
Andre 19.929 11.763 17.950 17.879 25.531 26.465 17.405 13.404 31.776 14.535 18.394 14.545 229.576
Total 902.504 729.538 851.026 960.870 950.815 875.092 905.811 864.743 913.089 967.387 810.578 930.868 10.662.321
  2013*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 548.821 476.248 484.071 531.128 523.286 472.398 519.245 530.979 448.084 535.082 528.554 510.300 6.108.196
Polen 176.649 157.956 197.908 226.002 228.709 201.522 221.879 242.482 261.216 230.235 194.509 245.425 2.584.492
Tjekkiet 29.127 19.498 17.329 23.539 23.271 17.709 21.456 23.211 24.119 19.633 16.925 18.682 254.499
Italien 27.677 39.273 41.472 49.350 41.392 24.540 20.991 14.880 15.544 15.630 12.447 11.011 314.207
Holland 2.494 2.960 2.547 720 - - 764 462 423 610 673 662 12.315
Andre 21.198 13.316 17.613 13.782 19.778 11.329 16.284 13.807 18.187 17.930 17.866 11.013 192.103
Total 805.966 709.251 760.940 844.521 836.436 727.498 800.619 825.821 767.573 819.120 770.974 797.093 9.465.812

*Pga. fejlregistreringer i flytteregistret, blev eksporttallene korrigeret den 02. juni 2016.

Kilde: Flytteregister, Status: 14-02-2018