Gyllefolder

Vi ved, gyllen gør gavn og er et godt alternativ til kunstgødning. Men vi ved også godt, at det lugter lidt. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager så meget hensyn til vores omgivelser som muligt, når gyllen udbringes. Tænk på, hvordan din gyllekørsel kan planlægges, så den giver så få gener som muligt.

 
I år har vi valgt ikke at sende gyllefoldere ud sammen med Svineproducenten.
Skal du bruge gyllefoldere, så ring på 7025 8070 eller skriv til sekretariatet og fortæl, hvor mange du skal bruge, så bliver de sendt til dig. Det er GRATIS.
 
 
 
 
 
Hvad enten man deler gyllefolderen ud personligt, sender dem med posten, sætter den eller noget andet op hos den lokale bager eller købmand, eller måske får den lokale avis til at skrive om det, så viser det, at man er bevist om, at det kan give gener for nogle. Meddelelsen giver ”ikke-landmænd” en mulighed for at nå at tænke: Hov, nu er det den tid igen, inden de pludselig en dag hænger vasketøj ud, hvorefter den ene gyllevogn efter den anden suser forbi tørresnoren. Uden information har vi balladen. Det handler om at vise hensyn og i god tid fortælle, hvad der sker, hvornår og hvorfor. Flere og flere har i dag ingen kontakt til eller viden om, hvad der sker i landbruget.  
 
Skal du bruge noget til at sende til din lokale avis, så har vi også en lille tekst, som er klar til at sende, eller blot bruge til inspiration. Lokalaviser bringer ofte glædeligt indlæg, hvis man skriver om noget, der har betydning for lokalsamfundet. Du kan finde teksten på vores hjemmeside, hvis du logger dig på, klikker på downloads og klikker på diverse.
 
 
 
Fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24-27:
  • Gylle må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.
  • Udbringning af gylle må kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende (hvilket betyder, at bredspredning er forbudt).
  • Udbringning af gylle må ikke ske med vandingskanon.
  • Udbringning af gylle må ikke give anledning til unødige gener.
  • I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes gylle. Undtaget herfra er udbringning fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. Undtaget er endvidere udbringning fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.
  • Gylle, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt.
  • Gylle må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.
 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK