Nyhedsarkiv » Fødevarestyrelsens afgørelser om Gult Kort annulleres

19.09.2011

 

Fødevarestyrelsens afgørelser om Gult Kort annulleres
Fødevarestyrelsen giver i dag efter for massivt pres fra blandt andre Danske Svineproducenter og trækker samtlige Gult Kort afgørelser tilbage. Både Fødevareministeriets Klagecenter og kammeradvokaten bakker nu op om Danske Svineproducenters påstand om, at Gult Kort-bekendtgørelsen er anvendt med tilbagevirkende kraft, og at der ikke har været hjemmel til dette.
 
Formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, er meget tilfreds med dagens afgørelse.
 
- Det er en rigtig god nyhed, og jeg er glad for, at myndighederne selv har indset, at der er begået fejl. Det eneste der ærgrer mig er, at det skulle tage så lang tid at nå frem til den erkendelse, siger Henrik Mortensen.
 
Danske Svineproducenter har fra starten protesteret mod reglerne med hjælp fra advokat Uffe Baller. Vi mener ikke, at det er rimeligt at tildele landmænd et gult kort for at bruge for meget medicin, når opgørelsen over medicinforbruget stammer fra en tidligere periode, hvor ingen havde en chance for at vide, om deres antibiotikaforbrug lå over grænseværdien.
 
I alt giver Fødevareministeriets Klagecenter cirka 150 landmænd medhold i deres klage. Afgørelsen betyder, at de påbud og forbud som Fødevarestyrelsen har meddelt landmændene er blevet ophævet, og at gebyrerne på 5.500 kroner pr. landmand skal tilbagebetales. Baggrunden for afgørelsen er, at Fødevarestyrelsen har givet påbuddene og forbuddene på grundlag af et antibiotikaforbrug, som helt eller delvist lå forud for, at reglerne trådte i kraft.
 
Alle landmænd, der har modtaget et gult kort på baggrund af et antibiotikaforbrug, der lå helt eller delvist før gult kort bekendtgørelsen trådte i kraft vil nu – uanset om de har klaget eller ej – få besked om, at påbud og forbud efter gult kort-bekendtgørelsen annulleres, og at gebyret tilbagebetales.
 
Nye gule kort til november
Reglerne om Gult Kort gælder stadig. Svinebesætningernes antibiotikaforbrug opgøres som et gennemsnit over ni måneder, og de besætninger der overskrider grænseværdierne modtager et Gult Kort.
 
Fødevarestyrelsen vil til november på ny udpege besætninger til et Gult Kort. På dét tidspunkt vil Fødevarestyrelsen nemlig kunne opgøre besætningernes antibiotikaforbrug ni måneder tilbage (perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011), dvs. forbruget kan opgøres over en periode, hvor Gult Kort-bekendtgørelsen har været gældende i hele perioden.
 
Fakta
Gult Kort-ordningen trådte i kraft den 3. december 2010 for at få reduceret det stigende antibiotikaforbrug i svineproduktionen. Siden indførelsen af ordningen er antibiotikaforbruget faldet med over 20 procent.
OK