Nyhedsarkiv » Mistænkeliggørelsen er massiv

22.11.2011

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Veterinærdirektør Per Henriksen har i dag indrykket læserbreve i en stribe danske dagblade, hvori han gør opmærksom på, at det ikke lyder godt, når tusindvis af danske landmænd hver dag står op til en frygt for uanmeldte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Han mener, det meget gerne skulle være sådan, at danske landmænd kan sove trygt om natten baseret på viden om, at dyrene i deres besætninger har det godt i staldene, får sundt og sikkert foder og den nødvendige medicin, hvis de bliver syge.

Hvis bare virkeligheden var så enkel, var der ingen, der ville få ødelagt deres nattesøvn.

Pointen er, at hundredvis af kontrollanter hver dag farer rundt og kontrollerer landmændenes gøren og laden. Kontroller som branchen er underlagt omfatter blandt andet velfærdskontrol, medicinkontrol, kontrol af dyretransport, gødningskontrol, hygiejnekontrol, kontrol af egenkontrollen, øremærkekontrol, foderstofkontrol, arealkontrol, kontrol af gødningsregnskaber og harmoniforhold, økologikontrol, miljøkontrol og kontrol af gyllebeholdere. Dertil kommer Veterinærrejseholdets særlige kontrolaktioner, kontrollen af samtlige dyr der ankommer til slagteriet, kontrol af samtlige dyr der bliver eksporteret via samlestalde, arbejdsmiljøkontrol og kontrol med fredede fortidsminder. Derudover har branchen sine egne kontrolprogrammer, som blandt andet omfatter certificeret velfærdskontrol, der ligger fuldstændig på linje med den offentlige velfærdskontrol. Denne kontrol tjekker samtlige svinebesætninger mindst hver tredje år. Også slagterierne har deres eget kontrolprogram ved navn Code of Practice.

Enhver kan forstå, at der skal en hær af mennesker til for at overskue den vildtvoksende jungle af love og regler, der ligger til grund for denne omfattende kontrol.

Jeg anerkender, at vi som landmænd har påtaget os et stort ansvar for at passe godt på vores produktionsdyr og sørge for, at dyrevelfærden er i orden. Vi skal også finde os i at blive kigget over skulderen. Det er bare gået for vidt. Ingen almindelige mennesker i dette land har fortjent at blive mødt med så stor mistænkeliggørelse og mistillid fra det omgivende samfund.

OK