Nyhedsarkiv » Danske Svineproducenter sætter Justitsministeriet og EU-Kommissionen på plads

21.12.2011

Sejr på 2-1 til organisationen

Danske Svineproducenter og Justitsministeriet har de seneste 5 år været meget uenige om, hvordan EU-reglerne vedrørende transport af svin skal fortolkes. EU-Domstolen har i dag givet sin kommentar til denne strid.

 ”Det er absolut en dag, jeg vil mindes med smil på læben”, udtaler Direktør Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter.

Den danske særregel om såkaldt inspektionshøjde var ulovlig fra første færd, da Justitsministeriet den 21. december 2006 indføjede den i en bekendtgørelse.

Det samme var kravet om 100 centimeter indvendig etagehøjde, som var gældende frem til august 2010. Dermed sætter dommen ministeriet på plads på 2 af 3 punkter.

EU-Domstolen anerkender, at Danmark havde ret til at forøge kravene til lastetætheden, men på alle andre punkter i dommen er der nederlag til regeringen.

EU-Domstolen sætter sågar spørgsmålstegn ved, om de danske særregler til højden under transport – ikke bare 100 centimeter-kravet, men reglerne helt generelt – er ulovlige. Dermed går Domstolen sågar længere end det som Vestre Landsret og Danske Svineproducenter har bedt den om at vurdere på.

Tilbage er nu blot for Vestre Landsret at afsige dom, som giver Danske Svineproducenter medhold i, at de danske særregler om højde og inspektionshøjde var ulovlige.

”Særreglerne har fra første færd været helt håbløse”, siger Hans Aarestrup. ”Alene det faktum, at den inspektionshøjde som alle nye lastbiler kan etablere aldrig har været anvendt i praksis viser jo med al ønskelig tydelighed, at reglen var ren chikane”, fortsætter Hans Aarestrup. Reglen betød, at lastbilerne blev 1500 kg tungere og derfor kunne laste mindre, da totalvægten også er en begrænsende faktor.

Vi havde selvfølgelig håbet at vinde 3-0, men når man kæmper mod både Justitsministeriet og EU-Kommissionen, kan man vist godt tillade sig at være tilfreds med at vinde 2-1, og spørgsmålet om areal var vi godt klar over kunne blive op ad bakke, da EU-domstolen tidligere havde åbnet en dør på klem for Justitsministeriets tolkning på det område. slutter Hans Aarestrup.