Nyhedsarkiv » Bovskud til danske særregler

13.01.2012

Kommentar til EU-domstolens afgørelse i sag C-316/10

EU-domstolens afgørelse i Danske Svineproducenters sag om danske særregler på dyretransportområdet er en potentiel bombe under en række danske særregler. I sin afgørelse slår EU-domstolen fast, at det er de nationale domstoles pligt at sørge for, at de nationale regler ligner reglerne i de andre EU-lande.
 
Det er - som det fremgår af forsiden af Landbrugsavisen i dag - langt fra altid tilfældet.
 
For Danske Svineproducenter var det afgørende at sørge for, at danske vognmænd og eksportører af grise fremover slipper for at bruge tusindvis af kroner på at specialindrette deres køretøjer, så de kan leve op til skiftende politikeres forskellige luner og påfund. Vi skal selvfølgelig kunne transportere dyr i de samme lastbiler, som bliver anvendt af transportører og eksportører i vores nabolande, ellers bliver det dyrere at køre med danske grise, og der er i sidste ende kun grisen til at betale ekstraregningen.
 
Vi glæder os meget over EU-domstolens afgørelse og håber og tror, at mange andre vil glæde sig sammen med os, når rækkevidden af afgørelsen bliver kendt også uden for landbrugskredse.
 
Professor Erik Werlauff, Aalborg Universitet, har været involveret i sagen og er ikke i tvivl om, at dommen vil komme til at optræde i lærebøgerne. I en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten vurderer han, at ”på områder, hvor reglerne udmøntes i talmæssige normer - ting, der kan måles, vejes, etc. - er Danmark fremover afskåret fra at gå enegang og indføre særregler.”
 
Professor Peter Pagh, Københavns Universitet, vurderer, at dommen får betydning for områder, der vedrører varers frie bevægelighed i EU's indre marked. Til avisen siger han:
”Det gælder områder som landbrug og transport, byggematerialer og produktstandarder. På sådanne områder bliver det nu vanskeligt at indføre regler, der fuldstændigt fraviger de normer, der gælder i de øvrige 26 medlemslande.”
 
Vi har lagt hele EU-domstolens afgørelse på vores hjemmeside, men vil henvise særligt interesserede til dommens præmis 59. Her står:
”der skal tages hensyn til de normer, som almindeligvis anvendes i forbindelse med overholdelse af forordning nr. 1/2005 af de øvrige medlemsstater bortset fra den, der har udstedt de pågældende normer.”
Det betyder, at selvom dommen her er afsagt vedrørende transportforordningen, vil der fremover skulle tages hensyn til den, hver gang man i et ministerium skal oversætte EU-lovgivning til national lovgivning. Hvis ikke man formår at gøre det på en måde, som er i overensstemmelse med ånden i loven (læs: lige som alle de andre lande), så vil de nationale domstole være forpligtet til at gå i rette med ministeriet.
 
Et praktisk eksempel.
I Danmark har man besluttet, at en gris på 100 kg skal have mindst 92 cm’s etagehøjde til rådighed om bord på en dyretransport for at kunne stå oprejst i sin naturlige stilling og samtidig have tilstrækkelig plads til ventilation oven over dyret. I de andre EU-lande overlades skønnet til chauffører og kontrollanter, hvilket almindeligvis betyder, at der kan transporteres grise som vejer 120 kg ved frihøjder på 89 – 90 cm. Forskellen betyder, at der i vores nabolande kan transporteres grise i 3 etager på standardbiler. Hvis eller når dette spørgsmål bliver forelagt en dansk domstol, så vil den nu være tvunget til at få ændret de danske regler.
 
Klik her - og læs hele EU-domstolens afgørelse
 
For yderligere kommentarer kontakt
 
Danske Svineproducenters direktør Hans Aarestrup på telefon 22 22 36 11