Nyhedsarkiv » Gå direkte til domstolene

02.04.2012

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Fødevarestyrelsens kontrol er tilfældig, usammenhængende, fagligt inkompetent og stærkt personafhængig. Det kan næsten ikke blive værre, sagde administrerende direktør for Kopenhagen Fur, Torben Nielsen, forleden i forbindelse med foreningen generalforsamling.
 
Kritikken vækker genklang hos Danske Svineproducenter, der også oplever, at nogle medlemmer bliver mødt med massiv mistænkeliggørelse og nultolerance i forbindelse med kontrolbesøg. På baggrund af foreningens erfaringer med klagesystemerne er rådet til de berørte landmænd: Gå direkte til domstolene.
 
- Det eneste myndighederne har respekt for er, at manden bliver frikendt ved domstolene, eller at politiet vurderer, at sagen ikke er værd at gå videre med. Det er den eneste vej til frifindelse, siger Henrik Mortensen.
 
Han har mistet tålmodigheden med myndighedernes egne klagesystemer efter at have set afgørelserne efter i sømmene.
 
I 2011 ændrede Fødevareministeriets Klagecenter i alt to afgørelser om overtrædelser af dyrevelfærd for svin. I den ene sag havde politiet vurderet, at sagen ikke var værd at gå videre med, i den anden var manden blevet frikendt i retten, - og i begge tilfælde valgte klagecentret efterfølgende at følge politiets og domstolens afgørelse.
 
I 2010 nægtede 49 svineproducenter, at de havde overtrådt dyrevelfærdsreglerne, og klagede derfor til NaturErhvervsstyrelsen over, at de på den baggrund havde fået reduceret deres landbrugsstøtte. Igen var det kun de producenter, der først var blevet ”frikendt” af politiet eller domstolene, som efterfølgende havde succes med også at få NaturErhvervsstyrelsen til at opgive anklagerne.
 
- Men der er jo masser af sager, der aldrig kommer for retten, og som heller ikke bliver politianmeldt. Det er typisk sager som myndighederne selv har vurderet ikke var alvorlige nok til en politianmeldelse, men som alligevel nemt kan koste en landmand 10.000 og 20.000 kroner i form af reduceret landbrugsstøtte. De mennesker har også krav på en retfærdig afgørelse, siger Henrik Mortensen og tilføjer:
 
- En del landmænd joker med, at man skal huske at spænde ben for kontrollanten på vej ud af stalden, så man er sikker på at blive politianmeldt. Ellers får man ikke en fair vurdering af sin sag. Men set i lyset af kontrollanternes nuværende magt er det nok ikke nogen særligt god ide.
 
En anden og meget bedre løsning kunne være at afskaffe den nultolerance, som i hvert fald nogen landmænd bliver mødt med under kontrolbesøgene.