Nyhedsarkiv » DC’s halvårsregnskab er en hån mod producenterne

09.05.2012

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Mens slagtesvineproducenterne bløder sender Danish Crown et efter eget udsagn fornuftigt halvårsresultat i et robust Danish Crown på gaden. Trods høje råvarepriser i forædlingsselskaberne kommer koncernen ud med en fornuftig indtjening, oplyser slagteriet i en pressemeddelelse. Men det er jo netop på sin evne til at betale en høj råvarepris, at et andelsselskab skal vejes, og her er der intet tilfredsstillende ved resultatet. Slagteriets fundament af loyale leverandører vakler, for man skal være ukuelig optimist, hvis man skal blive ved med at fylde slagtesvin i staldene.
Aldrig har eksporten af smågrise ud af landet været større. Aldrig har udenlandske slagtesvineproducenters betalingsvillighed været højere. Og aldrig har forventningerne til et fremtidigt højt prisniveau på smågrise i Europa været højere på grund af nye EU-dyrevelfærdskrav pr. 1/1 2013. Som smågriseproducent kan det være svært at skjule sin spirende optimisme efter flere år med mørkerøde tal på bundlinjen.
Helt anderledes tegner fremtiden sig for slagtesvineproduktionen i Danmark og dermed også for de danske slagterier.
- Jeg kan ikke få øje på nogen robusthed overhovedet. Jeg kan heller ikke genkende, at råvarepriserne skulle være høje. Fakta er, at slagtesvinestaldene hjemme hos mig er ved at være tomme, fordi slagtesvineproduktionen de seneste måneder har været en ren underskudsforretning sammenlignet med salg af smågrise til udlandet. Og intet tyder på, at den praksis ændrer sig med prisstigninger på foder som overhaler den noteringsstigning, der har været hen over foråret, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter.
 
Kagen er for lille
De seneste år har der groft regnet været en indtjening på 170 kroner på en gris fra fravænning til slagtning. Det er simpelthen ikke nok til at holde liv i både smågriseproducenten og slagtesvineproducenten. Ingen kan leve af et dækningsbidrag på 85 kroner. I de foregående år er slagtesvineproducenterne løbet med en meget stor del af kagen til stor skade for smågriseproducenterne, som har været under et meget hårdt pres alt efter, hvilken aftale han havde for afsætningen af sine grise. Situationen er nu vendt 180 grader, så det i dag er smågriseproducenten, der har mulighed for at løbe med en større del af kagen, hvilket mange selvfølgelig gør, - alle skal drive deres egen forretning på bedste vis. Muligheden for at tjene penge på slagtesvineproduktion er væk, og salget af smågrise til udlandet slår lige nu alle rekorder med 880.000 grise alene i marts måned.
Der er rigtig god grund til bekymring for fremtidens slagtesvineproduktion. Med 2013-kravene ventende lige om hjørnet må underskuddet af smågrise syd for Danmark forventes at være stigende de næste år.
- Hvad er det robuste slagteris strategi over for denne enorme udfordring? Slagteriet er igen udfordret af noteringerne i Tyskland, England og Polen. Hvad er jeres modtræk til den stigende eksport? Hvad er jeres vision for fremtiden? Skal vi bare lukke endnu et par slagterier, eller skal vi for en gangs skyld prøve noget nyt? spørger Henrik Mortensen.
 
Det kan vi ikke
Vi hører kun om alle de ting, der ikke kan lade sig gøre. Vi kan ikke regne med en merpris for danskproduceret lovligt kød på noget marked i verden. Vi kan ikke håndtere slagtning af hangrise i større målestok, selvom vi ved, at slagtningerne af hangrise hele tiden stiger ned gennem Europa. Danske forsøg viser en markant bedre indtjening ved hangrise frem for galtgrise (ved tørfoder og en frasortering på 5% er der stadig et plus på 17,60 kr./gris). Den gevinst har vi simpelthen ikke råd til at lade ligge. Vi ved, at andre bruger metoden Human Nose til at finde de enkelte dyr der skal fjernes, - hvorfor kan vi ikke finde ud af det i Danmark? Skal vi bare sidde på hænderne og vente på, at kastration under alle omstændigheder bliver forbudt om få år? Kunne kontraktproduktioner være en del af løsningen på den manglende indtjening? Nogen har regnet sig frem til, at hvis soen gik løs også i farestalden, var der mulighed for at hæve prisen på disse grise med 1,40 kr./kg. Passer det, og hvis det gør, hvorfor bliver vi så ikke præsenteret for sådan en mulighed? Kort sagt, lad os høre noget mere om strategien frem med 2020, eller har det robuste selskab ikke andet at byde ind med end en for dårlig betaling til ejerne?