Nyhedsarkiv » Ros til DC for nyt initiativ, som skal øge produktionen af danske slagtesvin.

19.11.2012

Den danske slagtesvineproduktion har i år været faldende, og når man kigger ind i fremtiden er det svært at få øje på noget, der for alvor kan bryde den trend. I den nærmeste fremtid er det let at få øje på afsætningsmuligheder for smågrise til eksport, men på sigt er det meget bedre for dansk økonomi og beskæftigelse, hvis smågrisene kan fedes og slagtes her. Det kræver imidlertid at nye slagtesvineprojekter kan vise rentabilitet.

For at vedligeholde produktionskapaciteten i slagtesvinestaldende skal der hver dag bygges næsten 1000 stipladser, og det er langt fra tilfældet.

Danish Crown har i dag meddelt at de vil støtte nybygning af slagtesvinestalde og ombygning af sostalde til slagtesvin. Detaljer kan læses på deres hjemmeside.

For dem, der udvider deres produktion, vil det betyde ekstra 12,50 kr. for de grise der produceres i den nye stald. Desuden vil de øge deres markedstillæg på alle deres andre grise. Hvis man i forvejen producerer mange er det naturligvis ekstra fordelagtigt.

Det nye initiativ vil naturligvis afføde diskussioner af, om det er retfærdigt og om det er ambitiøst nok, men Danish Crown skal roses for at have taget initiativet. Om ikke andet, så er det i hvert fald et skridt i den rigtige retning. 

OK