Nyhedsarkiv » Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Landsforeningen af Danske Svineproducenter bakker op om Bæredygtigt Landbrugs retssager

13.12.2012

Pressemeddelelse

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Landsforeningen af Danske Svineproducenter bakker op om Bæredygtigt Landbrugs retssager.
 
Bæredygtigt Landbrug har anmodet Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter om at biintervenere i deres retssager mod staten. Årsagen til det er, at man ønsker at give sagerne mere organisatorisk tyngde og gøre de to foreningers netværk og faglige ekspertise tilgængeligt for advokaten, der fører sagen. At sagerne får et positivt udfald er af afgørende betydning for alle, der har landbruget som hovederhverv, og det har derfor også været naturligt at formalisere samarbejdet om at vinde sagerne.
 
Drøftelserne om at indtræde i sagerne startede, inden myndighederne trak vandplanerne tilbage, men myndighederne kan lige så godt forberede sig på at møde alle tre organisationer – også i en ny vandplansag, hvis de vælger at genfremsætte dem uden at have lovliggjort dem.
 
- Danske Svineproducenter har erfaring med at føre sager mod myndighederne, og ved, at man ikke kan overdrive hverken sin forberedelse eller sit engagement, udtaler Danske Svineproducenters formand Henrik Mortensen. Når man vælger retssalene som kamplads skal man være klar til at gå langt og med tung oppakning. Det har derfor været naturligt for os at give vores opbakning og stille vores erfaring til rådighed, for sagerne skal vindes.
 
- Hvis vi fortsat skal have et stærkt dansk landbrug, er vi afhængige af at have de samme produktionsbetingelser som i de andre EU-lande. Vi har vurderet, at en af de ting, som vi kan gøre for at få det, er at støtte op om de retssager, som Bæredygtigt Landbrug har startet, udtaler Kjartan Poulsen fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.
 
- Når man har slået et stort brød op, er det rart at kende nogle, som vil hjælpe med at bage, siger Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug. Vi er glade for, at LaDS og LDM har fulgt vores opfordring, og nu bakker op om retssagerne. Selv om det stadig er os og vore medlemmer, der står for finansieringen, så betyder de andres opbakning med råd og dåd, at vores modpart er nødt til at tage sagerne endnu mere alvorligt. De tre organisationer udgør tilsammen en faktor, der ikke er til at komme uden om.
 
For yderligere kommentarer kontakt en af formændene.
Kjartan Poulsen, LDM, mobil: 21 28 88 99
Henrik Mortensen, LaDS, mobil: 20 89 00 44
Flemming Fuglede, BL, mobil: 20 30 00 03
OK