Nyhedsarkiv » Kære Mette Gjerskov

30.01.2013

PRESSEMEDDELELSE

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter
 
Hvis du mener noget med al din snak om, at du gerne vil have, at flere grise skal opfedes og slagtes i Danmark, så er her nogle simple forudsætninger, der skal på plads.
 
Ingen ønsker en tur i den offentlige gabestok for at bruge mere antibiotika end nødvendigt. Derfor blev niveauet for, hvor syge grisene skulle være, inden de blev behandlet, hævet med Gult Kort-ordningen. Det sænker naturligvis forbruget øjeblikkeligt og markant, men det viste sig også, at når ikke man slår så hårdt ned på sygdommene, så er der flere dyr, der når at blive smittet, og man finder måske også ud af, at det er ens ansvar at behandle syge dyr i stedet for at lade dem lide med sygdommene for samfundets skyld. Det er en balance, og vi kan med den seneste tids merforbrug konstatere, at pendulet er svinget lidt tilbage. Det er sikkert muligt at komme længere ned igen, men hvis vi bare skal have utak og skældud, når det viser sig, at vi er gået lidt for hurtigt frem, så fremmer det altså ikke motivationen. Du finder bare en større pisk, og så skal vi nok makke ret. Men det er altså ikke den måde, man øger svineproducenternes virketrang på. Vores antibiotikaforbrug er i størrelsesordenen 100 tons om året. Tyskerne brugte i 2011 1739 tons. De producerer også mere end os, men selv når man korrigerer for det, er deres forbrug mere end fem gange højere pr. kg kød produceret. Kød som danskerne med største fornøjelse fylder i indkøbsposerne. Det burde være overskriften for en dansk fødevareminister, hver gang du udtaler dig kritisk om vores antibiotikaforbrug. Vi skal nok komme længere ned, men ting tager tid.
 
Du synes, at det er pinligt, at kun 94 procent af de drægtige søer i Danmark er løsgående, når vi har haft 10 år til omstillingen. Du har fuldstændig ret, hvis ikke det var fordi, svineproducenterne har været fuldstændigt afskåret fra finansiering siden finanskrisens start. Det fik mange planer til at kuldsejle, og først i 11. time har bankerne lukket op for, at de sidste kan komme på plads. I stedet for at punke os, burde du i stedet skælde ud på dine kolleger i EU for at lyve om, hvor langt de er nået med implementeringen. Mange af udmeldingerne er helt i skoven. England, Sverige og Luxembourg er sandsynligvis helt klar. Hollænderne er nok cirka lige så langt som os. Tyskernes melding om, at 72 procent er klar, skal også nok stemme, men resten af landene er smaskfulde af løgn. Ved at gøre gode miner til slet spil regner de med at kunne købe sig et par år ekstra, inden skytset fra EU bliver rettet mod dem. Vend din vrede mod dem. Danske soholdere er så tæt på at være klar, at du burde rose os for vores indsats og ærlighed. Det ville også øge vores motivation til at øge produktion og beskæftigelse.
 
Hvis du har brug for et sted at få afløb for din harme, kunne du passende vende den mod Finanstilsynet. De har strammet skruen for kreditvurderinger endnu en tand, så stalde der er 10 år gamle bliver vurderet til at være 0 kroner værd, selvom de i de fleste tilfælde stadig er 5 til 10 år fra at trænge til en renovering. Også nybyggerier til søer skal ifølge tilsynet fremover værdisættes lavere. Det er gift for udvikling af erhvervet. Hvis ikke landbruget kan få adgang til lånekapital, vil projektet med at fastholde slagtesvineproduktion i Danmark blive en væsentligt større udfordring, end at sende en mand til månen. Uden kapital hjælper hverken kreativ tænkning eller gode viljer.
OK