Nyhedsarkiv » Stigningen i antibiotikaforbruget er ikke overraskende

28.02.2013

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Når man har så lavt et antibiotikaforbrug til svineproduktion, som tilfældet er i Danmark, må man forvente, at forbruget kan og vil stige og falde afhængigt af omfanget af sygdomsudfordringer ude i besætningerne.
 
Sådan skal det være, for vi vil ikke acceptere at skulle gå på kompromis med korrekt behandling af syge dyr for at tilfredsstille stemningen på Christiansborg.
 
Efter markante fald i antibiotikaforbruget til svin på op mod 30 procent fra 2010 til 2011 har vi den seneste tid oplevet mindre stigninger i forbruget. Det skyldes ikke uansvarlige dyrlæger og ligeglade svineproducenter, men det faktum, at nogle producenter simpelthen blev for forsigtige og tøvende over for at iværksætte den rigtige behandling.
 
Helt nye forskningsresultater har siden indgåelsen af Veterinærforlig II afsløret, at den så udskældte flokmedicinering ofte er den helt rigtig behandling af diarre blandt smågrise, fordi en stor del af de tilsyneladende raske dyr allerede er inficeret med bakterier, der uundgåeligt vil blive behandlingskrævende og kun med fordel kan slås ned, inden dyrene bliver alvorligt syge.
 
Jeg vil på det kraftigste opfordre ministeren til at slå koldt vand i blodet og modstå fristelsen til at indføre nye stramninger. Antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion ligger på cirka en femtedel af forbruget i Tyskland, som er blandt de få lande, der overhovedet registrerer antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.
 
Vi er og bliver et foregangsland på området, også selvom vi som nu oplever udsving i forbruget.
OK