Nyhedsarkiv » En helt umulig konkurrencesituation

27.03.2013

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Hvis min slagtesvinestald lå i Tyskland, ville jeg få 24 kroner foræret af staten for hvert eneste slagtesvin, jeg fedede op i staldene.
 
På mine marker ville udbyttet pr. hektar være mellem 240 og 540 kroner højere, end det er i Danmark, fordi jeg kunne give planterne den næring, de har brug for.   
 
Og hvis ovennævnte ikke var tilstrækkeligt til at skabe overskud, kunne jeg montere solceller på taget og høste et par hundredtusinde på den konto, eller jeg kunne producere biogas og ad den vej tjene ca. 15 kroner ekstra pr. slagtesvin, der leverede gylle til gasproduktionen.
 
Eksemplerne er hentet fra rapporter fra Fødevareøkonomisk Institut, men der er efterhånden rig dokumentation for de markante forskelle på rammevilkårene for at fede slagtesvin i hhv. Danmark og Tyskland.
 
Lempelser af spildevands- og energiafgifterne skulle efter sigende have stor effekt på slagterierne, og de er af flere politikere blevet nævnt som dansk slagtesvineproduktions redning. Men vi har endnu til gode at se effekten af lempelserne ude på bedrifterne. Tværtimod bidrager også slagteriafregningerne i Tyskland til de tyske slagtesvineproducenters forspring.  
 
For fødevareministeren er der kun to muligheder, hvis hun vil holde slagtesvin og arbejdspladser i Danmark. Enten må man nærme sig vilkårene syd for grænsen, eller også må man at gå i flæsket på den slet skjulte tyske statsstøtte.  
OK