Nyhedsarkiv » Nu kan vi altså ikke holde os længere!

01.04.2013

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Normalt må landmænd starte med at køre gylle, næringsstoffer, på markerne fra 1. februar, hvis vejrforholdene tillader det. Derfor har de fleste landmænd en opbevaringskapacitet til et stykke hen i februar.

I de sidste 2 måneder har vejret drillet, således at der næsten ingen steder har været de krævede 15 cm optøet overflade, som der skal være, for at vi må udbringe gylle på markerne.

Det er forhåbentlig ikke en situation, vi kommer til at ende i mange gange, at vinteren trækker sådan ud, og sommetider kræver ekstraordinære situationer altså bare ekstraordinære beslutninger.

Miljøminister, embedsmænd og politikere er totalt afvisende over for alle henvendelser om dispensation til at bringe husdyrgødning ud. Selv på arealer hvorfra der med sikkerhed ikke vil ske afstrømning til vandløb. Sådanne arealer findes overalt, og de fleste råder over mere eller mindre af den slags arealer.

Om det er manglende forståelse for praktikken eller rendyrket arrogance er egentlig underordnet, for nu er alle tanke fulde, og selv dem, som har opholdt sig lang tid på behørig afstand af husdyr, er vel klar over, at vi ikke bare kan sætte en prop i rumpen på dem. Tiden er inde til at udvise lidt pragmatisme overfor problemet.

Beslutningen burde ikke være vanskelig, da den ikke koster penge og forventeligt heller ingen miljøproblemer, hvis der anvendes vanlig omtanke, når gyllen køres ud.

Kære ministre, se nu at få truffet de fornødne beslutninger i en fart, så vi kan komme til at køre gyllen ud med god samvittighed. For gylle kommer der ud de nærmeste dage. Med eller uden jeres velsignelse.


For yderligere kommentarer kontakt.

Formand Henrik Mortensen  Mobil. 20 89 00 44

 

OK