Nyhedsarkiv » Hold hovedet i ro, Merrild

11.06.2013

PRESSEMEDDELELSE

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Hvis formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, får lejlighed til at drøfte antibiotikaforbruget i svineproduktionen med fødevareminister Mette Gjerskov, må han få fuldstændig styr på sit hoved, så han ikke endnu en gang kommer til at nikke ja til skærpede krav, der måske slet ikke var nødvendige at krænge ned over landbruget.

Ifølge dagens udgave af Effektivt Landbrug var det alene Martin Merrilds fortjeneste, at forhandlingerne om en acceptabel indkøringsfase for nye dyrevelfærdskrav i minkproduktionen kørte fuldstændig af sporet, fordi Merrild over for ministeren forinden havde nikket ja til en kun et år lang indkøringsperiode.

Noget lignende må under ingen omstændigheder ske under de igangværende forhandlinger om begrænsninger af antibiotikaforbruget i svineproduktionen, der ligesom reglerne om skærpede dyrevelfærdskrav til mink foregår som en del af gennemførelsen af Veterinærforlig 2.

Jeg er klar over, at ministeren med vold og magt ønsker at reducere antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion, men lad nu være med at gå på kompromis med fagligheden for at tilfredsstille flertallet. Umiddelbart efter indgåelsen af Veterinærforlig 2 bragte Effektivt Landbrug flere artikler, hvoraf det fremgår, at den så udskældte flokmedicinering ofte kan være den fagligt set helt rigtige behandling af sygdomsudbrud i besætningen.

Antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion offentliggøres normalt i tons om året. De færreste er klar over, at forbruget i gennemsnit kun udgør cirka 3 gram antibiotika pr. produceret slagtesvin, hvilket er langt under gennemsnittet i resten af verden. Sammen med vores dyrlæger gør vi dagligt en indsats for at forbedre sundheden i besætningerne og dermed reducere medicinforbruget. Det bliver vi ved med, ligesom vi også bliver ved med at behandle dyr, der er blevet syge eller tilskadekomne, - uanset om det så skal koste os et Gult Kort eller ej. 

OK