Nyhedsarkiv » Væksten er aflyst

01.07.2013
Det bliver meget svært for dansk svineproduktion at leve op til forventningerne om at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, når producenterne nu pålægges store ekstraudgifter til yderligere løsdrift i staldene. Regningen for regeringens nye krav om løsdrift i de danske svinestalde vil, når de effektueres på den enkelte bedrift, koste en gennemsnitsproducent over en halv million kroner om året i forøgede udgifter. Reglerne står dermed i skærende kontrast til regeringens øvrige tiltag for at række erhvervet en hjælpende hånd.
 
- Jeg forstår simpelthen ikke, at regeringen med den ene hånd giver tilskud til nye stalde, forsker i månegrise og reducerer slagteriernes spildevandsafgifter for at bidrage til væksten i landbruget, mens man med den anden hånd giver erhvervet en syngende økonomisk lussing ved at indføre danske særregler om løsdrift, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter. 
 
Med de nye regler indfører regeringen løsdrift i løbeafdelingen i nybyggede stalde fra 2015 og i eksisterende stalde fra 2035. Kravet bliver allerede i dag opfyldt hos cirka 20 procent af de danske soholdere, som producerer grise til det engelske marked. Disse producenter får i dag 50 øre ekstra pr. kg. kød de leverer til slagteriet, hvilket dækker de udgifter der følger med løsdriftsproduktionen hovedsagligt i form af lavere produktivitet. Ved at gøre kravet gældendende for alle mister englandsproducenterne deres bonus, fordi de ikke længere producerer en specialvare, til gengæld bliver de resterende 80 procent af dansk svineproduktion pålagt store ekstraudgifter, som de ikke har i dag.  
 
Med krav om løsdrift i både løbe- og drægtighedsafdelingerne vil alle danske søer gå løse i 80 procent af deres liv mod i dag godt halvdelen.
OK