Nyhedsarkiv » Danish Crown kan klare sig uden danske svin?!

19.12.2013

Kommentar af Niels Christian Borup, bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter

Det er sjældent, man hører om slagterier, som kan klare sig uden råvarer. Ikke desto mindre lader det til at være tilfældet for Danish Crown, der ifølge egne meldinger nu har sikret sig tilstrækkelige mængder råvarer i udlandet til at kunne opfylde sine forsyningsforpligtelser. Det fremgår af seneste udgave af Maskinbladet. Vi har betydelige kunder, underforstået at Danish Crown har betydelige kunder, i Japan, Australien og på det europæiske marked, for hvem forsyningssikkerhed er afgørende, fremgår det. Det er selvfølgeligt betryggende at vide, at Danish Crown har sikret sig og risikovurderer/risikostyrer sine forpligtigelser over for aftagere. På kredsmødet i Aalborg, og sikkert også på andre kredsmøder, blev vi blot belært om, at det hedder vi, at vi er en kæde, råvaregrundlag osv. At det kun hedder vi nogle gange, når Danish Crown synes, giver en del signalforvirring, ikke alene i forhold til os som andelshavere, men også til en række andre interessenter.

Helt konkret er det relevant spørge, hvad meningen og formålet er med denne lidt besynderlige udmelding. Ganske vist er det betryggende for de betydelige kunder at vide, at de ikke står uden kød i morgen, men det er nok begrænset, hvor meget disse kunder følger med i den danske landbrugspresse og også vægtningen af tilkendegivelser heri. De store spørgsmål ligger snarere i, hvorledes Danish Crown ønsker, at slagteriet skal opleves af de som står det nær. 

Er formålet med udmeldingen i forhold til:

  • slagtesvineproducenter, - I kan undværes, og jeres investeringer er af mindre betydning for os, DC skal nok klare sig.
  • medarbejdere, - I kan undværes, vi klarer os uden jer, I kan godt investere jeres løn, men det er i realiteten af mindre betydning, DC skal nok klare sig.
  • politikere, - en trussel om nedlukning af arbejdspladser, DC skal nok klare sig.
  • finansielle sektor, I skal tænke jer godt om, inden der investeres i dansk slagtesvineproduktion. Risikoen er, at I står tilbage med værdiløse bygninger, DC skal nok klare sig.

Såvel Danish Crown som slagteriets andelshavere har mange relationer, og der er flere end de ovennævnte. Som andelshaver med et kapitaltungt anlæg er det ikke betryggende at vide, at den ufordelte egenkapital såvel som den personligt bundne egenkapital arbejder i et Danish Crown, hvor afregningen for længe har været utilstrækkelig, og hvor opfattelsen tilsyneladende er, at man kan klare sig uden råvaretilførslen i Danmark. Sat på spidsen, skal den ufordelte egenkapital stilles til rådighed for et Danish Crown i udlandet? Hvad mener de folkevalgte?

 
OK