Nyhedsarkiv » Målet kan vi hurtigt blive enige om, men næppe midlerne

20.01.2014
Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter
 
I søndagens udgave af Politiken melder Fødevareminister Dan Jørgensen ud, at han ønsker lavere dødelighed i dansk svineproduktion, mere hangriseproduktion og mindre halekupering. Alt sammen noget, der står højt, også på landbrugets dagsorden. Spørgsmålet er ikke, hvad vi vil, men hvordan vi vil nå det. I søndagens udgave af Deadline på DR2 blev Dan Jørgensen bedt om at blive konkret, men det afviste han, selv om han også sagde, at han havde mange gode ideer. Han påpegede, at han var konkret ved at have adresseret problemerne, men ærligt talt så er hverken pattegrisedødelighed, halekupering eller kastration nye udfordringer, - desværre er de bare store udfordringer. Forestil dig en politiker, som påstår, at han konkret og handlekraftig, fordi han nævner, at trafikstøj er et problem. Det er der ligesom ingen, der forventer løst med et pennestrøg, selv om det bliver sagt højt.
 
Vi har med Mette Gjerskov tidligere, og fortsat med Ida Auken, oplevet at have ministre, der kører deres ministerier som deres egne økologiske projekter. Det er den værste omklamring, vi har oplevet. Projekter som månegrisen og vandplaner, herunder randzoner, tynger os stadig. Omkring randzonerne og kravene for at opnå kompensation fik vi ”et tilbud vi ikke kunne afvise. For vandplanerne forsøgte Ida Auken at fjerne anden høringsfase, og gennemføre vandplanerne sådan pr. dekret. Ingen af disse fremgangsmåder er acceptable i et demokrati som vores. Vi har krav på ministre, der er åbne og lytter og er udviklende i kommunikationen og rationelle i processen. Hvordan skal vi i Naturdanmark/Udkantsdanmark ellers kunne bidrage i fremtiden? Når vi som landbrug, fiskeri og andre private erhverv møder op med faglighed, bliver vi mødt med politisering. Vi og andre erhverv gør os umage, men bliver mødt med ønsker om en driftsgren som den økologiske i urealistisk stor skala og andre filantropier, som ikke kan klare sig i markedet. Sådanne urealistiske nationale krav giver ikke tillid, men mistillid.
 
Vi vil endnu engang opfordre Dan Jørgensen til at lade sine gamle kolleger i EU tage fat, for skal problemerne løses og ikke bare eksporteres sammen med arbejdspladser og valutaindtjening, så skal det være EU-løsninger. 
 
Link til Deadline på DR2
 
OK