Nyhedsarkiv » Systematisk forfølgelse af MRSA-positive landmandsfamilier

28.01.2014

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Vi skal helt tilbage til anden verdenskrig for at finde eksempler på tilsvarende usympatisk opførsel, som den Kjeld Hansen lægger for dagen med sin hensynsløse insisteren på at offentliggøre navne og adresser på MRSA-positive landmandsfamilier. Det er uværdigt og en krænkelse af almindelige menneskers privatliv, drevet frem af en smilende Kjeld Hansen fra TV-dokumentaren, Det store Svinerige, og hans ultimative had til særligt svineproducenter. 
Det drejer sig ikke om, at grisene skal have det bedre, men at landmændene og deres familier skal have det værre.

Afgørelsen om at offentliggøre listerne over de MRSA-positive besætninger er truffet af Ombudsmanden efter pres fra Kjeld Hansen og hans kompan Niels Mulvad, som i årevis har forsøgt at få lov til at offentliggøre navnene på de MRSA-positive familier velvidende, at offentliggørelsen kan få store personlige konsekvenser for de involverede mennesker. 

Kjeld Hansen er kold og vil nu hænge familierne ud i offentligheden, alt imens han tilbageholder fakta om MRSA CC398. Det er den særlige MRSA-variant, der findes i blandt andet svinestaldene. Den er for det første langt mindre farlig end de 397 andre typer MRSA, som sundhedsvæsenet har kæmpet mod siden 90’erne, fordi de giver store bylder og alvorlige infektioner. Modsat alle de andre MRSA-varianter er kun ganske få mennesker i Danmark reelt blevet syge af MRSA CC398, og der er ingen restriktioner for hverken gårdbesøg eller kontakt til MRSA-positive landmænd, fordi smitterisikoen er meget lille. MRSA CC398 er desuden ikke nogen multiresistent bakterie, men derimod en methicillinresistent bakterie, hvilket betyder, at den relativt enkelt kan behandles med andre typer antibiotika, så man igen slipper af med den. Endelig bør det nævnes, at landbruget ikke bruger methicillin til produktionsdyr. Resistensen må være opstået et andet sted, inden den helt uundgåeligt kom ind i svineproduktionen.

Kjeld Hansen og kompagnis mission med at offentliggøre de berørte landmænds navne og adresser er at skabe frygt og i værste fald social isolation af de berørte og deres familier. Det er muligt, at det rent juridisk er tilladt at offentliggøre navne og adresser på de MRSA-positive besætninger, men moralsk er det frastødende. 

Hver eneste dag opdager man nye tilfælde af resistente bakterier rundt omkring i samfundet. De er både mange flere og meget farligere end de bakterier vi har i staldene, men det får jo ikke nogen til at kræve, at folk skal skilte med deres forskellige lidelser og infektioner, så alle vi andre kan holde os i passende afstand.

Oplysninger der er så personlige bør selvfølgelig høre ind under privatlivets fred, uanset hvem man er, eller hvad man beskæftiger sig med.

Klik her - og læs meget mere om MRSA CC398 og alle de andre.

 
OK