Nyhedsarkiv » VSP skal ikke kastreres

29.01.2014

Kommentar af Henrik Mortensen og Torben Lundsgaard, hhv. formand og næstformand i Danske Svineproducenter

VSP-bestyrelsen har i dag konstitueret sig med Erik Larsen som formand. Det er naturligvis noget rod med en slagterimand som formand for VSP, hvis hovedopgave det er at beskæftige sig med den levende gris. Beslutningen er truffet af Landbrug & Fødevarer, som nu også har optaget ham i deres bestyrelse, så det er deres valg. Vi valgte at stemme blankt, da vores foretrukne kandidat, Lindhart Nielsen, trak sig.

For at konstitueringen skal være gældende, har vi betinget os en skriftlig tilkendegivelse fra de oprindelige aftaleparter om, at de fremover overholder tiltrædelsesaftalen til punkt og prikke. Hvis ikke de vil det, kommer vores stole til at stå tomme, når VSP-bestyrelsen i fremtiden skal mødes.

Danske Svineproducenter er en del af VSP. Siden dannelsen af Landbrug & Fødevarer har vores deltagelse været reguleret af en tiltrædelsesaftale. Vores forening er udfordret ved at være en del af  VSP, da vi er nødt til at bakke loyalt op om beslutninger, selv om vi ikke har fået vores vilje 100%. Det gør, at vi sommetider er mere stille, end vi har lyst til at være, men det er en pris, vi har været villige til at betale for at have indflydelse. Det regnestykke går naturligvis kun op, hvis indflydelsen er reel. 

Tiltrædelsesaftalen er på enkelte punkter allerede blevet overtrådt, og før jul fik vi en henvendelse, som handlede om, hvorvidt vi var villige til at gå på kompromis med centrale dele af aftalen. Det var vi ikke, da det drejede sig om nogle af de punkter, som er med til at sikre, at det er VSP-bestyrelsen som beslutter den politik, som vedrører den levende gris, uden at det først godkendes i de bagvedliggende organisationer.

Nu er direktøren fyret pga. uorden i regnskaberne og formanden har valgt at trække sig, - efter vores bedste overbevisning under pres. Det har skabt en situation, hvor vi er nødt til at få bekræftet opbakningen til tiltrædelsesaftalen, hvis vi fortsat skal være en del af bestyrelsesarbejdet.

Tiltrædelsesaftalen kan findes på vores hjemmeside (i aftalen omtales VSP som DSP, L&F omtales som “Ny organisation.” Klik her - og læs mere.

OK