Nyhedsarkiv » Amerikansk MRSA-undersøgelse fordrejer sandheden

30.01.2014

Den amerikanske undersøgelse som fornyligt konkluderede, at naboer til svinefarme har forhøjet risiko for smitte med resistente bakterier, er misvisende og tjener udelukkende til at skabe frygt og mistænkeliggørelse.

Gennem et år har forskerne bag projektet testet 1.036 patienter på Iowa City VA-hospitalet for MRSA-bakterier i næsen og fundet bakterien hos 119 patienter. Jo tættere på en svineproduktion patienterne boede, jo højere blev forekomsten af bakterien, hvilket overhovedet ikke er overraskende. Svinefarme i USA er ofte meget store, og har mange medarbejdere, som oftest er bosat tæt ved ejendommen. Undersøgelsen er udelukkende baseret på registerdata, og det er ikke registreret, om personen arbejder i svinebesætningen, eller bor sammen med en, der arbejder i en svinebesætning. Den mest sandsynlige forklaring på det amerikanske resultat er, at der er tale om medarbejdere og deres familie, eller svineproducenten selv. 

Det er velkendt, at personer, der arbejder i svinebesætninger, har en forøget risiko for at bære MRSA. I Danmark er langt de fleste tilfælde af husdyrrelateret MRSA fundet hos personer, der arbejder i svinebesætninger, eller deres familie. Der er således ikke noget, der tyder på, at det at bo nabo til en svinefarm udgør et problem. 

OK