Nyhedsarkiv » Vågn op, Dan Jørgensen

11.02.2014

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Nu må det høre op med fødevareministerens enøjede markedsføring af økologisk landbrug som fremtidens fødevareproduktion og løsningen på alle udfordringer. Næsten dagligt skal vi høre ministerens udlægning af økologiens kæmpemæssige potentiale og alverdens gavnlige effekter på alt fra folkesundhed til fødevaresikkerhed.

Jeg har intet imod, at nogle svineproducenter eksperimenterer med andre produktionssystemer, men det kan ikke passe, at økologisk kød med regeringens hjælp skal tvinges ned i halsen på forbrugerne og markedsføres på bekostning af det meget store flertal af konventionelle svineproducenter, som står for ca. 98 procent af den danske svineproduktion.

Fødevareministeriet har afsat i alt 2,4 milliarder kroner til økologi fra 2009 til 2015, men trods massiv politisk medvind udgør eksporten af økologisk kød stadig under tre promille af den samlede eksport af kød til en værdi på over 35 milliarder kroner om året. Tre promille er ikke meget. Det svarer til, at ministeren ud af en 40 timers arbejdsuge brugte lidt over 7 minutter på at tale om økologi.

Ministeren elsker historierne om bæredygtighed og dyrevelfærd, men han glemmer at fortælle, at økologiske slagtesvin har en ammoniakfordampning, der er 3-4 gange højere end konventionelle slagtesvin i moderne stalde og en kvælstof- og fosforudskillelse, der er 40-50 procent højere. Kun nødtvunget forholder han sig nu til overdødeligheden i den økologiske produktion og problemer som f.eks. halebid i den økologiske produktion, hører vi aldrig om.

Dansk svineproduktion er i front på alle de afgørende parametre som f.eks. fødevaresikkerhed, hygiejne og spisekvalitet. Kvaliteten af konventionelt dansk svinekød er i særklasse, og det er simpelthen noget vrøvl, når ministeren forklarer, at økologien er bedre for folkesundheden. I stedet for at dokumentere sine løse påstande bruger han tid på at tale vores erhverv ned med udtalelser som, at vi hverken kan eller skal konkurrere på masseproduktion til den lavest mulige løn på den lange bane.

Selvfølgelig skal vi ikke det. Vi skal blive ved med at udvikle de kvalitetsprodukter vi allerede fremstiller, til gengæld må fødevareministeren holde op med at bruge al sin tid på at promovere et lille ubetydeligt hjørne af den store danske fødevareproduktion.

OK