Nyhedsarkiv » Tilskud til løsgående søer

16.04.2014
NaturErhvervstyrelsen åbner for tilskud til etablering af systemer for løsgående, diegivende søer. Der vil kunne søges om tilskud til farestalde fra starten af august 2014. Tilskudsberettigede projekter vil være: Nybygning af farestald med løsdrift, ombygning af eksisterende bygning til farestald med løsdrift. Der kan ydes tilskud på op til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter til etablering af løsdrift i farestalde, dog maksimalt 7.000 kr. pr. faresti. Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 10 mio. kr. pr. CVR-registreret bedrift. Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr.
 
Der er således mulighed for at få en håndsrækning til etableringen af farestalde til løsgående søer. Det gode spørgsmål er imidlertid, om det kan betale sig. Danish Crown har besluttet, at Antonius-grise fra 2017 skal være løsgående hele tiden bortset fra de første fire dage af pattegrisenes levetid, og slagteriet skriver selv, at man fremadrettet vil fastholde og eventuelt udbygge forskellene i forhold til den traditionelle produktion. Vi må håbe, forbrugerne tager bedre imod den nye Antonius-gris, end de gjorde med den gamle, som solgte så dårligt, at man for nylig måtte opsige Antonius-leverandører.
 
Dan Jørgensen og Landbrug & Fødevarer deler retorik, der gør tingene mere sorte, end de nogensinde har været. I pressemeddelelsen fra Fødevareministeren vedrørende tilskud til farestier til løsgående søer anvendes ordvalg som "Søer skal ikke stå fastspændt bag tremmer". Den slags retorik må man nok desværre leve med fra de kanter, selvom den for nogle af os giver associationer til skruetvinger, fikseringsbælter og lignende, som absolut intet har at gøre med, hvordan en moderne faresti er indrettet. Men det er forstemmende at opleve Landbrug & Fødevarer betjene sig af samme retorik, når de på Landbrugsavisens hjemmeside omtaler tilskudsordningen. Findes der ingen bønder på Axelborg, der kan få lavet om på den slags? Eller har man frasagt sig alle faglige standarder og stolthed over de anerkendte produktionsforhold, vi byder vores dyr, og kastet sig i armene på pressefolk, der ikke aner, hvad de taler om?
OK