Nyhedsarkiv » Beskyldninger om tæsk med hammer og jernkæde er helt ude i hampen

24.04.2014
Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter
 
Fødevarestyrelsen har siden 2010 gennemført en meget præcis registrering af antallet af grise, som ankom til slagteriet med mere end de lovpligtige to tatoveringer på skinkerne eller med deciderede slagmærker på kroppen. Statistikken viser, at der i perioden 1. maj 2010 til 30. september 2013 blev leveret nøjagtigt 66.927.622 grise til de danske slagterier, og at der blandt dem var 7.434 grise, som enten havde fået en eller flere tatoveringer for meget eller havde et slagmærke på kroppen, som blev vurderet til at være menneskepåført. Dette svarer til en frekvens på 0,011 % af de leverede grise, og flere danske aviser har nu omtalt resultatet af undersøgelsen under overskriften: Danske slagtesvin får tæsk med hammer og jernkæde.
 
Overskriften er en fuldstændig urimelig udlægning af tallene i statistikken som dokumenterer, at antallet af menneskepåførte slag er faldende, og at antallet af besætninger med slagmærkeproblemer er faldet væsentligt i perioden 2010-2013. Stump vold mod slagtedyr er en absolut sjældenhed, som vi alle kan tage fuldstændig afstand fra, men vi har brug for en diskussion om, hvorvidt et enkelt eller to ekstra tatoveringsmærker, udover de lovpligtige to tatoveringer på skinkerne, altid skal karakteriseres som en forbrydelse. 
 
Danske Svineproducenter gik i efteråret 2012 aktivt ind i en sag om en svineproducent, som havde leveret i alt 350 slagtesvin til Danish Crowns slagteri i Horsens. Med på lastbilen var der et enkelt dyr, som havde fået i alt seks tatoveringer. Udover de lovpligtige to mærker havde slagtesvinet fået to ekstra tatoveringer, fordi det skulle have været med en tidligere leverance til slagteriet, og derudover havde det fået yderligere to tatoveringer, fordi ejeren var usikker på, om alle de fem cifre i CHR-nummeret kunne aflæses korrekt. Både Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsens Klagecenter fastholdt anklagen om, at svineproducenten havde overtrådt dyrevelfærdsreglerne, og hændelsen indgår derfor også i statistikken over antallet af ulovlige slagmærker. Til gengæld tabte myndighederne sagen med et brag, da den i december 2013 blev afgjort ved Retten i Horsens. Dette viser blot, at man skal passe på med at udråbe hinanden som dyremishandlere, og at meldinger om, at danske slagtesvin får tæsk med hammer og jernkæde er helt ude i hampen. 
OK