Nyhedsarkiv » 500 krydsoverensstemmelsessager skal revurderes som følge af Danske Svineproducenters sejr

09.05.2014

Danske Svineproducenters sejr i slagmærkesagen får nu den direkte konsekvens, at NaturErhvervstyrelsen skal revurdere op mod 500 krydsoverensstemmelsessager med henblik på udbetaling af landbrugsstøtte, der fejlagtigt er blevet tilbageholdt som følge af forkert fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne.

De sager som der vil blive reevurderet er dem som drejer sig om slagmærker, overtatovering, for lange klove og horn. (Det sidste punkt er nok mest relevant for dem som har kvæg J)

Sagen begyndte i 2012, da Danske Svineproducenter gennemgik en række krydsoverensstemmelsessager, som havde udløst 1 % træk i landbrugsstøtten, og valgte slagmærkesagen som prøvesag ved retten. To år senere vandt vi sagen ved Retten i Horsens i samarbejde med vores advokat Uffe Baller. Det er denne sejr, der nu danner baggrund for, at 500 landbrugere kan se frem til at få oprejsning i forhold til anklagerne om ikke at have draget tilstrækkelig omsorg for dyrene i stalden og tilbagebetaling af den landbrugsstøtte, de for længst burde have fået udbetalt.

Kort om slagmærkesagen

Sagen begyndte en julidag 2009, siden da en østjysk svineproducent leverede et læs grise til Danish Crowns slagteri i Horsens. Om bord på bilen var 350 slagtesvin, hvoraf ét havde i alt seks tatoveringer fordelt på skinkerne. Udover de lovpligtige to mærker havde slagtesvinet fået to ekstra tatoveringer, fordi det skulle have været med en tidligere leverance til slagteriet, samt yderligere to tatoveringer, fordi ejeren var usikker på, om alle de fem cifre i CHR-nummeret kunne aflæses korrekt. Forklaringerne til trods fik svineproducenten en indskærpelse og senere reduceret sin landbrugsstøtte med én procent, fordi myndighederne vurderede, at Dyreværnslovens § 1 var blevet overtrådt.

Det var trods gentagne høringssvar ikke muligt at rokke ved myndighedernes vurdering, og derfor var domstolene sidste mulighed for at få omstødt vurderingen og sanktionen.

Sagen blev afgjort ved Retten i Horsens december 2013, hvor sagens tre juridiske dommere gav flere forskellige begrundelser for, hvorfor Fødevareministeriets Klagecenters vurderinger og håndtering af sagen er i strid med reglerne.

Mens to af sagens tre dommere fastslog, at det krydsoverensstemmelseskrav svineproducenten var anklaget for at have overtrådt slet ikke kan anvendes i sager om eventuel overtatovering af grise, gik den tredje dommer direkte i flæsket på de danske myndigheders administration af krydsoverensstemmelsesreglerne. I dommen pointerer han, at Fødevareministeriets Klagecenter har befundet sig i den retsvildfarelse, at man efter EU-retten var afskåret fra at foretage et konkret skøn over, om den foreliggende overtatovering kunne betegnes som bagatelagtig.

Vi er i proces med starte yderligere et par sager om KO. De drejer sig om beskæftigelsesmateriale for som en amerikansk vicepræsidentkandidat en gang sagde, ”It  aint time to retreat, - its time to reload”

God weekend

Med venlig hilsen

Danske Svineproducenter

OK