Nyhedsarkiv » Erfaringer med MRSA efterlyses

12.06.2014
Kære medlem
 
Som du sikkert har læst i pressen, så har ombudsmanden pålagt Fødevarestyrelsen, at offentliggøre navnene på de bedrifter, der er fundet MRSA-positive. Han skriver, som du kan se af nedenstående, at han vil have eksempler på, at det vil få negative konsekvenser at stå på listen.
 
”På denne baggrund må der efter min opfattelse stilles betydelige krav til dokumentation af de hensyn til at undgå stigmatisering mv., som i givet fald skal begrunde et afslag på aktindsigt i den foreliggende sag. En sådan dokumentation må tilvejebringes af de ansvarlige myndigheder, og den må bygge på et gennemarbejdet og pålideligt grundlag, således at der – f.eks. i form af valid informationsindsamling hos et tilstrækkeligt udsnit af berørte enkeltpersoner eller af myndigheder mv. med særlig indsigt – er reelt anvendelig dokumentation for antagelsen om, at netop aktindsigt i de omhandlede oplysninger vil have de anførte skadevirkninger i forhold til de berørte enkeltpersoner.”
 
Vi overvejer at skride til retslige skridt, men mangler simpelthen "tørt krudt", hvis vi skal forhindre, at navnene offentliggøres.
 
Vi beder derfor alle, som har eksempler på, at frygt for MRSA har haft negative konsekvenser for deres sociale liv, om at skrive en mail til os, hvor I beskriver episoden. Det kunne eksempelvis aflyste legeaftaler for jeres børn, negative bemærkninger fra naboer eller andre eksempler.
 
Hvis ikke vi får tilstrækkeligt med eksempler, vil det ikke være muligt at påvirke Fødevarestyrelsen, ombudsmanden eller en evt. domstol til at holde listen lukket.
 
At det er ulovligt på den måde at offentliggøre personoplysninger, kan der ikke herske tvivl om, men hvis navnene først offentliggøres er skaden sket.
 
Så derfor skriv, hvis du har en beretning, hvor MRSA har haft negative konsekvenser for dig eller din familie.
 
 
Venlig hilsen
Danske Svineproducenter 
OK