Nyhedsarkiv » Du kan jo bare blive væk, Kjeld Hansen

06.08.2014

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Kære Kjeld Hansen, 
Du gør virkelig, hvad du kan for at indpode befolkningen frygt og rædsel for at komme i nærheden af moderne svineproduktion, senest i et læserbrev i dagbladet Information d. 31. juli, hvor du i utvetydige vendinger advarer imod skolebesøg på landbrug, hvilket du kalder et gigantisk, biologisk forsøg med smittespredning.

Jeg vil gerne understrege, at skolebesøg og besøg på landbrug i øvrigt bygger på myndighedernes faglige anbefalinger.

Overalt i samfundet er der risiko for at pådrage sig uønskede bakterier, men vi tager alle de forholdsregler, vi kan for at eliminere risikoen for, at det skulle ske ved et besøg på et landbrug. Jeg ved godt, at du håner krav om håndvask, tøjskifte, og at børn undgår at sutte på fingre og inventar, mens de er i stalden, men det er altså enkle og effektive redskaber til at undgå eventuel smitte. Og når det er sagt, findes der mig bekendt ikke et eneste eksempel på en person, det være sig barn eller voksen, som er blevet smittet med MRSA efter et enkeltstående besøg på et landbrug. 

Synes du ikke, det er lidt underligt, at du snakker om, at ”alle kompetente epidemologer advarer mod denne letsindige omgang med de smittefarlige husdyr,” samtidig med, at myndighederne i deres seneste MRSA-vejledning har ændret deres anbefaling, så MRSA-positive besætninger gerne må fungere som besøgslandbrug, når man sørger for at overholde de hygiejniske forholdsregler, fordi risikoen for smitte er så lille? Den er måske ikke helt væk, men det er risikoen for at pådrage sig uønskede bakterier vel nærmest ingen steder.

Lad nu være med at bilde befolkningen ind, at vi ved at bruge 3,5 milliarder kroner på at slå de MRSA-positive besætninger ned har elimineret risikoen for at blive smittet med MRSA. Selv hvis det lykkedes, ville vi stadig have hundredvis af andre MRSA-typer tilbage, som både er mere sygdomsfremkaldende og mere smitsomme blandt mennesker. Den eneste forskel er, at de så ikke ville findes blandt grise.    

Endelig vil jeg minde om, at der jo ikke er nogen, som skal tvinges til at komme på landbrugsbesøg. Har du lyst, er du velkommen, men hvis du mener, det er alt for risikabelt, kan du jo bare blive væk.

(Ovenstående er sendt til dagbladet Information d. 31. juli som svar på Kjeld Hansens læserbrev bragt i avisen samme dag.)

OK