Nyhedsarkiv » Voksende sojaimport skyldes danske særregler

05.09.2014
Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter
 
Det er ikke kun danske landmænd, men i særdeleshed også danske gødningsregler, som lægger beslag på meget store landbrugsområder i Sydamerika. Faktisk kunne importen af sojaskrå til fodermidler i Danmark reduceres med en tredjedel, hvis danske landmænd fik lov til at gøde markerne efter samme regler, som er gældende i Tyskland. 
 
Friske tal fra Landbrug & Fødevarer dokumenterer, at dansk landbrugsjord nu er så udpint, at det gennemsnitlige proteinindhold i danskproduceret korn nu ligger mere end to procentpoint under niveauet i Tyskland og knap tre procentpoint under niveauet i Danmark først i 90’erne. Vi er på det laveste niveau nogensinde, og udpiningen af markerne medfører, at behovet for import af soja nu er cirka 50 procent højere, end det burde være. 
 
Især for slagtesvineproducenterne udgør de forstokkede danske gødningsregler en meget stor trussel for virksomhedernes rentabilitet. Foderpriserne i Danmark er simpelthen alt for høje sammenlignet med vores konkurrenters.
 
Tusindvis af arbejdspladser rundt omkring på gårdene, på slagterierne og i følgeindustrien er forsvundet på ganske få år, og alene i perioden fra sidste år til i år forventes der et fald på 440.000 slagtninger. Byggeri af nye slagtesvinestalde er gået i stå, og mange steder står eksisterende stalde tomme.
 
Vi kunne med god samvittighed rette ind efter de fælles europæiske regler og med et smæk både nedbringe behovet for import af soja fra Sydamerika og samtidig give dansk slagtesvineproduktion et tiltrængt økonomisk løft. Det er helt uforståeligt, at vi ikke for længst er gået i gang. 
OK