Nyhedsarkiv » Vigtig information om husdyr-MRSA

17.09.2014

Gennem lang tid har medierne været fyldt med historier om MRSA i dansk svineproduktion, og det er forståeligt, hvis nogle er blevet bekymret for at blive smittet med bakterien.

Smitte med resistente bakterier skal altid tages alvorligt, men når det er sagt, er det også vigtigt at få det rette perspektiv på den udfordring vi står overfor.

Derfor viderebringer Danske Svineproducenter her en række fakta om husdyr-MRSA. Ikke for at forklejne problemet, men for at give en større forståelse for, hvad husdyr-MRSA er for en størrelse.

Hvor farligt er husdyr-MRSA?
Statens Seruminstitut har opgjort antallet af dødsfald som følge af blodforgiftning med stafylokokker i årene 2009-2013. I alt er 1.241 mennesker døde af smitte med stafylokokker over de fire år. 27 af dem døde som følge af smitte med resistente stafylokokker (MRSA), heraf døde 3 som følge af smitte med husdyr-MRSA. I perioden 1. januar til 1. juli 2014 er der fundet i alt 25 tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Heraf døde 6 personer indenfor 30 dage. Af de 25 tilfælde var 3 med husdyr-MRSA, hvoraf en person døde indenfor 30 dage.

Hvor udbredt er husdyr-MRSA?
Ingen kan med sikkerhed sige, hvor udbredt husdyr-MRSA er, men det står fast, at bakterien er udbredt i hele verden. De europæiske fødevaremyndigheder (EFSA) gennemførte i 2008 en europæisk screening, som bl.a. viste, at bakterien blev fundet i 50 % af besætningerne i Spanien, 41 % i Tyskland, 33 % i Italien, 35 % i Belgien og Luxembourg, 3,5 % i Danmark og 0,7 % i Norge. Bakterien har altså været i Europa forholdsvist længe, og det er forkert at konkludere, at det er svineproducenter i Danmark, der har fremvirket resistensen hos denne stafylokok.

Skal man frygte husdyr-MRSA?
I et svar til Folketingets Fødevareudvalg februar 2014 refererer sundhedsminister Nick Hækkerup til en undersøgelse fra Statens Seruminstitut som viser, at der i 2011 blev fundet svine-MRSA hos personer, som ikke havde haft direkte eller indirekte (hustandsmedlemmer) kontakt med svin i 19 kommuner. Hertil tilføjer SSI, at forekomsten af ”menneske-MRSA” i samme kommuner var fire gange større end forekomsten af svinerelateret MRSA. Undersøgelsen viste endvidere, at forekomsten af ”menneske-MRSA” var op til 12 gange større i de større byer sammenlignet med den højeste forekomst ”på landet” af husdyr-MRSA hos personer uden kontakt til svin.

Hvor mange bliver smittet med MRSA?
I 2013 blev der i alt anmeldt 2094 nye tilfælde af smitte med MRSA. Heraf udgjorde smitte med husdyr-MRSA 643 tilfælde, hvilket var en markant stigning fra 232 året før. En del af stigningen skyldes, at flere af de smittede bliver opdaget. I dag bliver alle patienter, der bliver indlagt på sygehus spurgt, om de arbejder med svin eller bor på en gård med svinebesætning. Gør de det, undersøges de for MRSA, selv om de ikke har tegn på infektion med bakterien.

Er husdyr-MRSA farligere end andre typer MRSA?
Tal fra Statens Seruminstitut viser, at husdyr-MRSA er mindre tilbøjelig til at give infektioner end andre typer MRSA. Således havde 24% af de nye tilfælde af husdyr-MRSA i 2013 en infektion, mens det tilsvarende tal for alle andre typer MRSA var 53%. 

 

OK