Nyhedsarkiv » Politikerne skylder os en forklaring, NU!

20.10.2014

Kommentar af Peter Kjær Knudsen, bestyrelsesmedlem i VSP indstillet af Danske Svineproducenter

Jeg har forsøgt at få Videncenter for Svineproduktion (VSP) til at lave en konsekvensberegning vedrørende den ny kvælstofregulering, der er i udsigt, hvor der tales om robuste og sårbare områder. Det har VSP ikke følt sig i stand til. Derfor har jeg bedt cand. oecon. Bjarne Brønserud lave beregningerne for mig, da jeg mener, at de er essentielle for dansk svineproduktion.

Regulering betyder på jagtsprog at mindske bestanden. Den ny kvælstofregulering kommer til at betyde færre svin og fordrivelse af bønder fra deres ejendomme.

Planche 1

Det grønne område på planchen repræsenterer landbrugets kvælstofudledning ved godt landmandskab - dog med en teknologi, som ikke var særligt udviklet midt i 1980’erne.

Det gule område repræsenterer situationen, hvor vi har fået styr på teknologien og håndteringen af husdyrgødningen ved opbevaring og udbringning. Her er vi i 2003 med et krav i Vandrammedirektivet, som vi med sindsro kunne have sagt, at vi opfyldte.

Det røde felt er ren utopi og vil ikke kunne opfyldes i et praktisk landbrug. 

Den ny kvælstofregulering forsøger på et umuligt grundlag at prikke landmænd på skulderen med et budskab om at reducere brugen af kvælstof til et niveau langt, langt under planternes behov. Reelt kunne man lige så godt sige fra myndigheder og politikere: forsvind ud af erhvervet.

Planchen viser et eksempel på en gennemsnitlig slagtesvineproduktion med 160 hektar og 8.000 producerede svin nu. Produktionen bliver sammenlignet med de forudsætninger, der vil være under en ny regulering, hvor man vil klassificere landbrug som robuste eller sårbare. Der er også en sammenligning med situationen i Tyskland. Eksemplet viser, at der kan være en merproduktion på 700 slagtesvin i det robuste område, mens der i det sårbare område kan være en produktion på 5.000 slagtesvin mindre. 

Tallene taler for sig selv. Endnu et slag mod dansk svineproduktion, hvor vi taber i forhold til vores kollegaer syd for grænsen

Planche 2 

Vi kigger ind i en fremtid uden kvælstof. Især i oplande til lukkede fjorde og bæltområder, som der er en del af i Danmark. Hvis vi leger med et eksempel relateret til Limfjorden, kunne det måske se ud som på planchen. Svinebrug vil dø på stribe, virksomheder vil lukke, folk vil miste deres arbejde og eksistensgrundlag og hullet i statskassen vil vokse.

Politikerne skylder os en forklaring, NU!

Ovenstående eksempler og konklusioner bygger på beregninger foretaget af cand. oecon. Bjarne Brønserud. Klik her – og læs hele baggrundsrapporten, som er baseret på foreliggende forslag, som de blev stillet af Natur & Landbrugskommissionen i 2013.

 

OK