Nyhedsarkiv » Vi vil lave verdens sundeste grise

19.12.2014

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

En bølge af saneringer i dansk svineproduktion ville med et slag kunne hæve dyrevelfærden, reducere antibiotikaforbrug og miljøbelastning samt fjerne produktion fra et overforsynet marked. Erhvervet er parat, men mangler midlerne, og foreslår derfor staten at investere i projektet.

Da antibiotika skal gives til grise, der er blevet syge, er vejen til et lavere antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion en målrettet indsats for at hæve sundheden i de danske svinestalde. 

Vores grise er sunde, men de kan blive endnu sundere. En del besætninger slæber rundt på en række sygdomme, som kunne fjernes ved at sanere besætningen, og prisen for at sanere er lige nu i bund, fordi der pt. ikke er nogen, som tjener penge på at producere grise, og tabet for et midlertidigt driftstop derfor er lavt. 

Både for samfundet og producenterne vil der være en række fordele forbundet med målrettet brug af saneringer. Bedre sundhed vil medføre mindre behov for antibiotika og højere dyrevelfærd. Sunde og glade grise vil udnytte foderet bedre, de vil vokse hurtigere og miljøbelastningen vil reduceres. Endelig vil en bølge af saneringer medføre et kortvarigt fald i produktionen netop nu, hvor efterspørgslen efter svinekød på verdensmarkedet slet ikke kan matche udbuddet pga. Ruslands importstop, og der derfor er brug for en reduktion af produktion.

Så hvorfor går vi ikke bare i gang? Kort fortalt, fordi ingen vil stille midlerne til rådighed. Det kan tage år før en investering i bedre sundhed har tjent sig hjem, og den slags tålmodighed er der ingen i den finansielle sektor, der har lige nu. For nogle landmænd kan det være svært nok at få hævet kassekreditten, så selv de mest basale regninger kan blive betalt. 

Mit forslag er derfor, at staten hjælper os med at investere i bedre sundhed i dansk svineproduktion. Her er en oplagt mulighed for at samarbejde mod et fælles mål. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal have pengene foræret, men blot at staten hjælper os med at få pengene stillet til rådighed. Det kunne for eksempel være som statsgaranterede lån over en femårig periode, men der er sikkert også andre muligheder. Millioner af kroner uddeles hvert år til grønne landbrugsprojekter. Her er chancen for at investere i noget, der virkelig batter, uden at det behøver koste staten alverden.

OK