Nyhedsarkiv » Vi gør, som vi er blevet anbefalet

04.03.2015

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Ja, vi tilsætter zink til smågrisefoderet de første 14 dage efter, at smågrisene bliver taget fra deres mor. Vi gør det efter dyrlægens ordination og eksperternes anbefaling. Vi gør det for at sikre smågrisenes sundhed og reducere risikoen for smågrisediarre. Og vi gør det for at reducere behovet for antibiotika. Det er godt nok for mig, men hvis de eksperter, der nu træder frem i medierne med kritik af den danske fremgangsmåde, har et bedre forslag, så sig frem, så vi kan tage stilling til det. Indtil da vil vi forbeholde os retten til at efterleve dansk lovgivning og anbefalingerne fra dyrlægerne.

En række medier har de seneste dage ukritisk bragt historier om, at danske svineproducenter de sidste 10 år har tredoblet forbruget af lægeordineret zinkoxid til fare for menneskers sundhed.

Hvis man havde gjort sig den ulejlighed at kaste et blik på Fødevarestyrelsens opgørelse, som bl.a. fremgår af dette svar - klik her - fra Fødevareministeren, er det oplagt at forestille sig, at der er fejl i Fødevarestyrelsens registreringer de første par år.

Jeg er overbevist om, at forbrug af zinkoxid til behandling og forebyggelse af smågrisediarré har været mere eller mindre stabilt i hele perioden. Jeg anerkender, at der er sket en stigning, men jeg tror stigningen fra 2008 og frem skyldes en voksende smågriseproduktion i Danmark og ikke, at de enkelte smågrise får mere zinkoxid ved fravænning, end de fik tidligere.

Endelig vil jeg minde om, at tilsætning af zink til foder ikke er noget tagselvbord. Kun dyrlæger kan ordinere de anbefalede 2.500 mg zink pr. kg foder til smågrise 14 dage efter fravænning. 

 

OK