Nyhedsarkiv » Hvis patienterne var dyr, ville sygehuset have været lukket

03.06.2015
Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter 
 
Det er interessant, at man tilsyneladende ingen problemer har med at lade patienter på landets sygehuse ligge rundt omkring på gange og depoter, mens der hjemme i min svinestald altid skal stå en sygesti klar til indsættelse, hvis en af grisene skulle blive syg. Er vi nået dertil, hvor man bekymrer sig mere om dyrene i staldene end om patienterne på sygehusene? 
 
Hverken rød eller blå blok vil udstede en garanti mod patienter på gangene, fordi de er klar over, at det vil blive meget svært og utroligt dyrt. De vil arbejde for at forbedre forholdene, men vil de være parate til at udvise den samme grad af pragmatisme over for en svineproducent, som har isoleret en gris på gangen, fordi han er løbet tør for ledige sygestier? Svaret et rungende nej, i hvert fald hvis vi skal dømme ud fra myndighedernes hidtidige praksis. Står der ikke altid en ledig sygesti klar for det tilfælde, at der pludselig skulle blive brug for den, så bliver der slået hårdt ned på landmanden. 
 
Heldigvis kæmper vi ikke med samme overbelægningsproblemer i staldene som på sygehusene, men ligesom jeg har tillid til, at læger og sygeplejersker gør hvad de kan for at finde de bedste løsninger i den givne situation, kunne jeg ønske, at noget lignende gjorde sig gældende, når myndighederne kontrollerer vores landbrug. At der på akutmedicinsk afdeling på Næstved Sygehus kun var tre dage i maj uden overbelægning, er katastrofalt ringe, men der kan opstå ekstraordinære situationer alle vegne, og når det sker, bør myndighederne have overskud til at erstatte nultolerance med almindelig sund fornuft. Det er påfaldende så forskelligt myndighederne ser på de to situationer. Havde jeg haft samme overbelægning som Næstved Sygehus, ville mit landbrug have været lukket for længst.  
OK