Nyhedsarkiv » Danish Crown bør kunne garantere en minimumspris

06.08.2015

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Hvad er worst case scenario? Det spørgsmål stiller mange smågriseproducenter sig selv lige nu, når de skal beslutte, om de vil sælge smågrise til priser tæt på 250 kroner pr. stk., eller om de i stedet skal overveje selv at fede grisene op i egne eller naboens stalde. 

Der er tale om det omvendte af en win-win-situation. Ingen forventer at gøre en god forretning, men alle søger alene at begrænse sit tab så meget som muligt. 

Beslutningen om at fede egne smågrise op i lejede stalde har et spekulativt islæt, skriver Palle Jacobsen i sin markedskommentar i Effektivt Landbrug i tirsdags og efterlyser mulighed for, at svineproducenterne, i lighed med muligheden for at sikre foderomkostningerne i fremtiden, også får mulighed for at sikre deres afregningspriser, - en mulighed, Danske Svineproducenter gentagne gange også har efterlyst, men som hidtil er blevet afvist af Danish Crown.

Det er på tide, at vores andelsslagteri kommer ud af busken og tager sin del af risikoen for tab. Hidtil er det alene svineproducenterne, som har båret risikoen ved at producere grise, men der er nu så forsvindende få penge i svineproduktion, at mange reelt slet ikke selv kan vælge, om de vil sælge smågrise eller fylde slagtesvinestalden op. Her ville det gøre en kæmpeforskel, hvis man kunne garantere sin bank at få et dækningsbidrag på bare 70 eller 80 kroner pr. gris, selvom det selvfølgelig også er alt for lidt. Så turde banken måske også nikke ja, fordi risikoen var begrænset.

Det vil selvfølgelig være forskelligt, hvad den enkelte producent vil være med til. Nogle vil sige, at alt under 100 kroner pr. gris, vil jeg ikke røre ved, mens andre siger: Hellere det, end at sælge smågrise til 250 kroner. Det vil jo altid være individuelt.   

Ligesom det i dag koster producenterne dyrt at tage hele risikoen, kan det også koste slagteriet penge at garantere en minimumspris. Det kan godt være, at de må hive nogle penge op af kassen og vente med nogle investeringer, men så må det være sådan. Det findes der altså også andre virksomheder, der er blevet nødt til. 

Vi producenter er nødt til at få mere økonomisk sikker grund under fødderne. Danish Crown har altid hentet sikkerhed ude hos os og gør det stadig, så de kan få en billig finansiering. Nu er pilen altså nødt til at vende den anden vej.

OK