Nyhedsarkiv » DC-regnskab matcher tyskerne - men uforskammet stor efterbetaling

25.11.2015

I vores Ugefax i uge 22 skrev vi følgende:
” I forbindelse med det netop fremlagte halvårsresultat forudser vi, at helårsresultatet bliver på omkring to mia. kr., så der igen i år kan lægges omkring 400 millioner kr. på den ufordelte egenkapital.
Vi vil gerne appellere til, at man betaler mere ud løbende, og at man får lavet en model, så den ufordelte egenkapital bliver fordelt, inden alle danske slagtesvineproducenter er døde af sult. Initiativer til begge dele bør komme fra repræsentantskabet.”
Derfor er det svært at være udelt begejstret for regnskabet. På den ene side er er det en positiv overraskelse, at der kommer 105 øre i stedet for de forventede 90 øre. På den anden side er det jo et udtryk for, at man har udbetalt en mindre andel løbende, end man plejer, og det er, når man tænker over det, uforskammet i den nuværende situation.
De 400 millioner, som vi forudså til den ufordelte egenkapital, blev til 300 mio. i kassen plus 113 mio. i kassen, som er øremærket til de nye Personligt ansvarlige konti (PAK).
De nye PAK udbetales løbende over 10 år, efter man er ophørt. Op til 50 % af hvad der overføres fra resultatet til egenkapitalen kan indsættes på PAK, og der må aldrig udbetales mere, end der indsættes. Det betyder, at hvis man et år står til at betale 100 millioner ud fra PAK til producenter der er ophørt, men repræsentantskabet beslutter kun at sætte 50 millioner ind, så får de ophørte kun halvdelen af deres penge det år. Den anden halvdel er tabt for den enkelte. Den beholder slagteriet. Denne mekanisme gør, at PAK altid kun samlet set kan vokse, og derfor kan DC’s kreditorer regne dem for 100 % sikre. Hvis DC sætter det samme eller et stigende beløb ind hvert år, er de også sikre for andelshaverne.
Med hensyn til konkurrencedygtighed i forhold til Tyskland, så ligger man i dette slagteriår helt lige. Den tyske notering skal fratrækkes 6 eurocent for at få et retvisende tal for, hvad den tyske producent kan stoppe i lommen. Den danske notering plus efterbetaling skal fratrækkes ca. 23 øre for at finde den gennemsnitlige afregning, da man skal korrigere for diverse tillæg og fradrag (kød, vægt, logistik, etc.), som det gøres i den beregnede notering. Gør man det, ligger den danske notering 10 øre højere end den tyske i det forgangne slagteriår ved en lavere slagtevægt. Dertil skal lægges værdien af de otte øre, som sættes ind på PAK. De otte øre er svære at værdiansætte, for hvor længe skal de stå der? Hvad er renten på den enkeltes kassekredit, hvor de ellers kunne have stået? Og hvor stor er sandsynligheden for, at man får dem alle sammen ud?
Den samlede konklusion på årets regnskab: Danish Crown har matchet tyskerne, og de har tilbageholdt en uforskammet stor del af afregningen. Det sidste er simpelthen ikke OK, men man er nødt til at se efterbetalingen som det, den er: Virksomhedens driftskredit, og en måde at få DC’s regnskab til at fremstå mere solidt på.

OK