Nyhedsarkiv » Sammenligning af dansk og tysk notering (iht. Ugefax 48)

26.11.2015


Sådan har vi gjort:

Notering
Den officielle danske og den officielle tyske notering har vi taget fra vores arkiv fra uge 40
2014 til og med uge 39 2015. Den tyske notering har vi omregnet til kroner ved at gange
med 7,45.
I perioden fra uge 40 2014 til og med uge 39 2015 var den gennemsnitlige notering i DK
9,30 kr.
Den tyske VEZG-notering var i den samme periode 10,43 kr. 
 
Regulering
Notering og faktisk afregning er ikke det samme. Derfor har vi har spurgt hos LWK-
Nordrhein-Westphalen (hvilket svarer til SEGES), som har regnskabsstatistik på et af de
mest grisetætte områder i Tyskland, hvad deres medlemmer får for grisene ab gård
jævnfør medlemmernes regnskaber. 
I regnskabsåret 1/7-2014 - 30/6-2015 fik de i gennemsnit udbetalt 6 cent mindre pr. kg ab
gård end den officielle VEZG-notering, med en slagteprocent på 79,5 (slagtefaktor 1,258). 
Afstanden mellem den officielle og den reelle er blevet større, end den har været tidligere,
da slagterierne i Tyskland gør mere brug af huspriser.
 
Den danske notering har vi reguleret efter samme model, som anvendes af VSP, når de
beregner den ”beregnede notering”. De trækker 23 øre fra, som går til dækning af diverse
tillæg, fradrag, transport etc., så vi også her får en afregningspris ab gård. 
Den danske slagteprocent er den samme som i Tyskland. 
 
Efterbetaling og PAK
Tyskerne får ikke nogen efterbetaling og naturligvis heller ikke nogen penge indsat på
Personlig Ansvarlig Konto (PAK).
PAK er sat til 8 øre, men i det store billede skal man huske, at de, på samme måde som
efterbetaling, vil indgå i beregningen af den beregnede notering. 
 
Kapitalbinding
Den tyske slagtesvineproducent har ikke kapital bundet i slagteriet. 
Slagteriet har en egenkapital på 400 kr. pr. gris, som de slagter. Et konservativt estimat
for, hvad den enkelte har bundet pr. kg er 3 kr. Hvis kassekreditrenten er 6 %, er det lig en
udgift på 18 øre.
Dertil kommer rentebelastningen af at skulle vente på efterbetalingen. Det er også godt 3
øre. I alt 21 øre, som man godt kunne argumentere for, skulle være højere.   
 
 

Konklusion
At de rammer lige på øre er tilfældigt, men uden at fordybe sig i, hvad de danske
producenter burde have ekstra for at levere svin, som er 10 kg lettere, kan man roligt
konstatere, at DC matcher den tyske pris og så heller ikke mere. 
 

OK