Nyhedsarkiv » Tiltrængte "nye" vinkler på MRSA

11.12.2015


Det noget ensidige fokus i MRSA-problematikken er ved at flytte sig fra svin og svineproducent til andre risikofaktorer i samfundet

De følgende artikler er ikke ny viden for os, og Danske Svineproducenter er tilfredse med, at MRSA nu bliver belyst fra et mere nuanceret udgangspunkt. Vi henstiller til, at både myndigheder og medier fortsætter med at tilbyde borgerne en mere nuanceret og korrekt information om emnet og bidrager til at sprede fortællingen om, at Danmark fremhæves som mønstereksempel og anses som foregangsland, når det kommer til anvendelse af antibiotika i landbruget.

Husdyr-MRSA bærer sit navn med rette
DTU har fundet husdyr-MRSA i 12 ud af 32 prøver fra danske minkfarme. Det er ikke overraskende eftersom husdyr-MRSA = MRSA CC398 netop i international sammenhæng betegnes LA-MRSA = Livestock Associated MRSA = husdyr-MRSA. Det er kun i Danmark at det har være bekvemt for nogle aktører vedvarende at kalde husdyr-MRSA for svine-MRSA. Husdyr-MRSA findes i international sammenhæng på tværs af de fleste husdyrarter og kæledyr. Det kommer man også til at sande i Danmark i samme omfang som man giver sig til at teste for det og har relevante prøveudtagningsprocedurer. Det har fx vist sig at bakterien er svær at finde på mink. DTU har imidlertid vist at svaberprøver fra svælg og poter på mink er en effektiv måde at afklare om husdyr-MRSA er til stede.
Læs mere:
http://ing.dk/artikel/dtu-nu-har-danske-mink-ogsa-faet-svine-mrsa-180654

 
Nyt resistens-gen stammer fra importerede fødevarer
I november offentliggjorde forskere fundet af et nyt resistens-gen mcr-1 i Kina. Det skabte internationalt opmærksomhed idet bakterier, der bærer genet, er resistente overfor antibiotikaet Colistin, som kun anvendes til mennesker, når alle andre typer af antibiotika ikke virker. Nu har DTU så fundet resistens-genet i Danmark. Dels i en patient, som har haft en blodinfektion i 2015, og dels i fem importerede fødevarer i årene 2012 - 2014. Alle bakterierne er multiresistente ESBL-bakterier. Fundet understreger, at antibiotikaresistens er et problem, som skal håndteres internationalt. I forbindelse med fundet af mcr-1 i Kina blev der påpeget under hvilke tilfældige forhold antibiotika fremstilles i lande som Kina. Resultatet dokumenterer også, hvordan resistens krydser landegrænser. Det er ikke overraskende at fundene i Danmark vedrører importerede fødevarer.
Læs mere: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/2015_12_Nyt%20resistensgen%20fundet_031215.aspx

Danmark som globalt foregangsland
- Gør som Danmark og Holland!
Sådan lyder det fra britiske forskere. De har i en ny rapport bestilt på foranledning af den engelske regering konkluderet, at det omfattende brug af antibiotika i landbruget udgør en  trussel mod folkesundheden på globalt plan, og at det er nødvendigt med en international anerkendt standard for brugen af antibiotika i landbruget. Ifølge cheføkonom Jim O’Neill fra Goldman Sachs, som har stået i spidsen for studiet, så har netop Danmark vist sig selv som et godt eksempel på en landbrugsindustri, der på en og samme gang kan være produktiv og opretholde et lavt antibiotikaforbrug, og derfor bør dansk standard være et af udgangspunkterne for en global standard.
Læs mere:
http://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article8279504.ece
http://www.reuters.com/article/us-health-antibiotics-livestock-idUSKBN0TR01120151208#1Pmb8KVib0EBa045.97

OK