Nyhedsarkiv » Formandsord: En beskidt politisk kamp om magt og ære

26.02.2016

Kære medlemmer,
Jeg er rigtig glad for, at landbrugspakken er vedtaget, men jeg må samtidig erkende, at jeg er ked af den voldsomme debat, der har været omkring landbrugspakken og landbruget generelt de seneste to uger. Det har ikke gavnet sektoren.
Jeg er forundret over, at Det Konservative Folkeparti kan have mistillid til Eva Kjer Hansen, men gerne vil stemme for hendes landbrugspakke. Den har de tillid til, eller hvordan skal vi forstå det?
Konsekvenserne af landbrugspakken beror på modelberegninger, som er baseret på forudsætninger og heraf afledte usikkerhedsfaktorer. Der kan ikke sættes to streger under facit i den pakke, og alligevel har blå blok haft politisk mod til at gennemføre den, og det tager jeg hatten af for.
Jeg er overbevist om, at landbrugspakken sammen med vores nye dyrkningsteknikker og driftssystemer kan højne kvaliteten af vores salgsafgrøder og foder på en måde, så vi kan optimere kvælstofudnyttelsen og dermed minimere udvaskningerne. Dette har vi haft et løbende fokus på gennem flere år, for vi ønsker selvfølgelig ikke at påføre vores natur vedvarende og negative forandringer. Vi må dog konstatere, at vi de seneste år har tæret på lageret af næringsstoffer i jorden, således, at vi i dag ikke kan producere korn af en kvalitet, som kan afsættes på verdensmarkedet på lige fod med vores europæiske kollegaer.
Til sidst vil jeg sige, at jeg har stor forståelse for Frederik Lüttichau, formand for Sektion for større Jordbrug, når han den 24/2 til Landbrugsavisen siger, at det vil være svært at finde konservative landmænd efter disse dage.
De konservative folketingspolitikere har ofret en kvalificeret, dygtig og erfaren minister i en dumstædig og beskidt, politisk kamp om magt og ære.

Med venlig hilsen
Henrik Mortensen
Formand for Danske Svineproducenter
 

OK