Nyhedsarkiv » DR fortsætter skræmmekampagne og ignorer faglighed

28.10.2016

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Onsdag lagde DR en animationsvideo på FB og deres hjemmeside. Overskriften er “Sådan smitter MRSA”, og så viser man en situation, hvor der indgår grise i animationen. Her har vi så DR’s første fejl. For svin overfører ikke alle mulige MRSA, men kun MRSA af typen CC398, også kaldet husdyr-MRSA. MRSA i bred forstand er et problem mellem mennesker og smitter fra menneske til menneske. Disse human-MRSA er langt mere problematiske end husdyr-MRSA. I Danmark fik knap 2000 mennesker i 2015 blodforgiftning som følge af almindelige ikke-resistente stafylokokker. I 29 tilfælde var blodforgiftningen forårsaget af methicillinresistente stafylokokker, MRSA. Kun tre af disse 29 MRSA-forårsagede blodforgiftninger skyldtes husdyr-MRSA (SSI, 2016).

DR fremstiller i animationsvideoen, at husdyr-MRSA let overføres til resten af husstanden og videre til det øvrige samfund. Derved fejlinformerer de på yderligere et punkt i forhold til den faglige virkelighed. Forskere fra bl.a. Statens Serum Institut og udlandet konkluderer følgende i en videnskabelig artikel: “Notably, the finding that exposure to a persistent carrier (farmer) did not imply a risk for spread to household members confirms that human-to-human transmission of this clone seems to be very limited, as previously reported”. ”In conclusion, we have demonstrated that even in pig farms with a very high carriage rates of MRSA in both livestock and pig farmers, the risk for household members to acquire MRSA is limited and depends strongly on pig exposure”(SSI mfl., 2013).

Statens Serum Institut gjorde i programmet Detektor på DR2 opmærksom på, at DR’s journalister omgås fagligheden vedrørende MRSA overfladisk. I Detektor blev vi stillet i udsigt, at DR ville forklare sig vedrørende dette. Den forklaring venter vi fortsat på. I stedet fremturer DR nu med en skræmmekampagne, der stigmatiserer mennesker, der beskæftiger sig med grise.

Det havde været mindst lige så relevant, om man havde lavet en animationsvideo, der viser danske turister på ferie i Asien eller Sydeuropa komme ud af flyveren i Danmark. For det er en af flere fødekilder til de virkeligt grimme resistente bakterier, som spredes mellem mennesker. Forårsaget af, at man ikke har styr på antibiotikaforbruget rundt omkring i verden til forskel fra i Danmark.

I Danmark har vi et lavt antibiotikaforbrug hos vore dyr og mennesker, og vi roses herfor af WHO og EU. Her begår DR så en tredje fejl i animationsvideoen, når de påstår, at de danske grise får meget antibiotika. Det er sølle, at en licensfinansieret Public Service-station som DR kan tillade sig at fokusere så ensidigt og unuanceret på et emne og føre sig frem som om, de alene ved, hvad der er op og ned på tingene. Spørg dog Statens Serum Institut, Københavns Universitet, DTU, internationale eksperter mv. Og lad os i det offentlige rum få en nuanceret fremstilling af udfordringerne med resistente bakterier inklusive MRSA i vores eget samfund og verden som helhed.


 

OK