Nyhedsarkiv » Bekymring for udsigt til stop for brug af Vet-zink

13.12.2016

Pressemeddelse

Danske Svineproducenter konstaterer med stor bekymring, at EU’s medicinagentur, EMA (European Medicines Agency), i sidste uge anbefalede stop for brug af veterinært ordineret zink til fremme af sundheden hos grise, primært til behandling og forebyggelse af tarmlidelser. Agenturets anbefaling afventer nu at blive behandlet i EU-Kommissionen.

Zink er et mikromineral, der findes i mad og vitaminpiller, og er essentielt for dyr og planter. De seneste mange år har det været muligt for danske dyrlæger at ordinere ekstra zink til smågrisene i en periode på to uger - det såkaldte Vet-zink. Og det er et EU-forbud mod netop Vet-zink, som svineproducenterne nu har begrundet frygt for, bliver en realitet.

- Når det er lykkedes for os at komme så langt ned i brugen af antibiotika, som vi er her i landet, så skyldes det netop brugen af Vet-zink, og derfor er jeg stærkt bekymret for et eventuelt forbud mod Vet-zink, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen.

- Vi ved endnu ikke, hvornår EMA’s anbefaling bliver behandlet i Kommissionen, og vi ved heller ikke, hvilken skæringsdato, der eventuelt vil blive tale om. Men i tilfælde af, at Kommissionen vælger at følge EMA’s anbefaling, råder vi Kommissionen til at inkorporere en rimelig overgangsperiode på 5-10 år, der gør det muligt at finde reelle alternativer til Vet-zink.

Henrik Mortensen forklarer, at selvom den danske svinebranche allerede nu er i fuld gang med at lede efter tilstrækkelige gode alternativer til zink, så findes der desværre endnu ingen reel erstatning.

- Men vi arbejder indædt på det, understreger formanden.

Blandt andet er udbuddet af probiotika eller tilsvarende ikke testet i bund med sikre resultater, og Henrik Mortensen understreger, at det er vigtigt, at alternativer til Vet-zink skal være lige så effektive som zinkoxid.

- Hvis Kommissionen ikke indfører forbuddet med en rimelig overgangsordning, kan vi frygte, at forbruget af antibiotika til smågrisene kommer til at stige, og det kan jo ikke være i nogens interesse, påpeger han.

EMA’s anbefaling til Kommissionen kan ses her: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/12/news_detail_002661.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Yderligere kommentarer ved henvendelse til

Formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen, tlf. 2089 0044

 

 

OK