Nyhedsarkiv » Nøl hos NaturErhverv koster penge

20.12.2016

Af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

I perioden maj – august var der mulighed for at søge moderniseringsstøtte til slagtesvinestalde. I alt 174 mio. kr. blev afsat til støtte for nyetablering og renovering af stalde til slagtesvin, heraf 15 mio. kr. øremærket økologiske slagtesvinestalde.

Motivet for støtteordningen er indlysende. Slagtesvineproduktionen i Danmark falder drastisk år for år med tab af arbejdspladser og valutaindtjening og skattekroner til følge. Den danske slagtesvineproduktion bliver i år den laveste i 25 år og faldet forventes at fortsætte.

Der er således et påtrængende behov for at få etableret flere stalde til slagtesvin. Og eftersom produktionen ikke har været tilstrækkelig lønsom, så den i sig selv har kunnet motivere svineproducenter til at investere i ny staldkapacitet, er der et behov for at få frigivet støttekronerne for at skubbe byggeriet i gang.

Mange ansøgere venter på afklaring

Da ansøgningsfristen udløb den 16. august 2016, var der hos NaturErhvervstyrelsen indkommet ansøgninger for 368 mio. kr. Der er således en betydelig interesse i at komme i gang med at bygge, hvilket Danske Svineproducenter allerede dokumenterede via en repræsentativ medlemsundersøgelse i april 2016, hvor 40% af medlemmerne erklærede at have planer om nye investeringer eller større renoveringer. I september besluttede miljø- og fødevareministeren således at fremrykke midler, som oprindelig var afsat til 2017, så puljen for 2016 blev forhøjet til 342 mio. kr., men hvad gavner det, når pengene stadig ligger gemt væk i en offentlig kasse?

Hvor bliver pengene af, hr. Minister?

Med al den interesse, der er for støttekronerne og den vejvilje, der undervejs er vist fra miljø- og fødevareministerens side, er det ærgerligt, at NaturErhvervstyrelsen åbenbart ikke har fået afsluttet sagsbehandlingen og sendt tilsagn ud til de svineproducenter, der har søgt midlerne. Der skal gang i investeringerne, og ingen har råd til unødigt nøl, så derfor kan det ikke gå hurtigt nok med at få disse midler i spil til gavn for bønderne, slagterierne, slagteriarbejderne og statskassen. Det håber vi, at fødevareminister Esben Lunde Larsen vil gøre noget ved en af de nærmeste dage.

 

 

OK