Nyhedsarkiv » Nytårsudtalelse: – Det går fremad

30.12.2016

Af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Stigende efterspørgsel fra Kina og faldende produktion i Europa betød, at 2016 gik fra minus til plus – både humørmæssigt og økonomisk.

Efter et skidt første kvartal i 2016, er det kun gået fremad for bytteforholdet mellem foder- og grisepriser. Hertil kommer udsigten til en positiv værdiregulering på besætningsværdi, så 2016 ender på godt jysk ikke så ringe endda og væsentlig bedre end forventet.

Desuden kan vi glæde os over, at udsigter og budgetter for 2017 også ser lovende ud, så optimismen breder sig mellem os her ved indgangen til 2017.

Ulempen er dog - som vi desværre er vant til - at mange firmaer, smågrisehandlere, banker, andelsselskaber m.fl. er klar til at tage sin del af kagen. Samtidig er finanskrisen dog ingenlunde overstået, og den øgede likviditet bruges mere til afdrag end til nyinvesteringer.

Desuden hæfter vi os ved her ved indgangen til 2017, at antal slagtninger ligger på niveau med vores evner for mere end 25 år siden, mens eksporten af smågrise sætter ny rekord med mere end 13 mio. smågrise eksporteret i 2016. Det er en tankevækkende udvikling, som vi i bund og grund ikke ønsker, men som på kort tid er blevet en realitet på grund af politiske rammevilkår og markedskræfter rundt i Europa.

Spørgsmålet er så, om den udvikling vil forsætte?

Ja, alt andet lige vil det fortsætte. Og det hjælpes desværre godt på vej at fordelagtige tyske momsregler, ineffektive mindre sohold og lavere lønninger i Øst- og Sydeuropa mv. Ergo kræver det en ekstraordinær indsats og en god portion held at vende udviklingen.

Heldigvis har vi fået regeringens landbrugspakke og nye miljøregler. Og det sammen med udsigt til en højere afregning (forudsat, at Danish Crowns mål om + 80 øre pr. kg holder), tilskud til nybyggeri, billigere stalde mv. bør skabe incitamenter til, at udviklingen kan vende.

Alt det nytter dog ikke, hvis ikke der er adgang til finansiering og vores skrappe krav til afkast. Det er helt nødvendige forudsætninger for, at den enkelte svineproducent vil løbe risikoen ved at bygge en ny stald.

I 2017 er tiden også kommet til en intern drøftelse blandt os svineproducenter af, hvordan vi undgår unødige omkostninger og suboptimering i vores værdikæde.

Det vil man kunne høre mere om på vores generalforsamling og ikke mindst vores efterfølgende aftenmøde, som begge dele afholdes onsdag den 18. januar på NutriFair i Messe C i Fredericia, hvor vi glæder os til at se mange af jer.

Med ønsket om et godt nytår

På bestyrelsens vegne

Formand Henrik Mortensen, Danske Svineproducenter

tlf. 2089004

 

 

OK