Nyhedsarkiv » Lad os få fagligheden tilbage i Gult Kort

21.03.2017

- Det er fuldstændigt hovedløst, som der i stigende omfang bliver politiseret omkring Gult Kort og de danske husdyrproducenters forbrug af antibiotika. Lad os få fagligheden tilbage i det Gule Kort.

Sådan lyder opfordringen fra formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, som dermed bakker op omkring tidligere formand for de danske svinedyrlæger Kristian Viekildes seneste udtalelser i Effektivt Landbrug (tirsdag den 21. marts 2017).

- Jeg forstår godt Kristians frustration over den stigende politisering, og jeg er fuldstændig enig, siger Henrik Mortensen.

- Det gavner ingen, hverken dyrene eller kampen mod antibiotikaresistens, når politikerne gang på gang giver efter for nogle få lægers følelsesladede holdninger til, hvilke typer antibiotika, de synes, der må bruges i husdyrproduktionen.

- Det første eksempel, vi så, var omkring brugen af tetracyklin, og nu senest er det så brugen af colistin, hvor fødevareministeren har givet efter og skyder gråspurve med kanoner.

Henrik Mortensen advarer om, at politikernes brug af det Gult Kort er på vej ud på et skråplan, hvor det ene antibiotikum efter det andet udfases på et mere eller mindre løst grundlag.

- Jeg mener, at politikerne i stedet skulle lade et panel af internationale eksperter tage udgangspunkt i de konkrete resistensforhold i landbruget og ud fra den faglige tilgang lave en langsigtet vejledning og gerne med et globalt sigte.

- I politikernes iver og manglende evne til at bevare overblikket, mener jeg også, at de helt glemmer at tage de kæmpe landvindinger i betragtning, som de danske husdyrproducenter allerede har gjort.

- Internationalt ligger vi rekordlavt i brugen af antibiotika i forhold til andre lande med en betydende svineproduktion. Det anerkender WHO blandt andet, og det synes jeg også, at de danske politikere skulle se at få øjnene op for og så give os den anerkendelse, siger Henrik Mortensen.

Henrik Mortensen oplyser, at Danske Svineproducenter lige nu arbejder på et høringssvar omkring de nye Gult Kort-niveauer.

- Vi er allerede i fuld gang med at reducere antibiotikaforbruget, og det er beskæmmende at konstatere, hvordan der i høringsudkastet arbejdes med politisk fastsatte, procentvise reduktioner af grænseværdierne i stedet for en faglig tilgang til problematikken.

- Ergo er de nye niveauer noget, som vi ikke kan bakke op om på det grundlag, de er blevet til på, siger Henrik Mortensen.

Konkret omkring colistin forklarer Henrik Mortensen, at selvom forbruget af colistin til danske grise har været stigende de seneste år, så ligger det stadig på under én procent af det samlede danske forbrug af antibiotika til svin. Og på det grundlag er det at skyde gråspurve med kanoner at indføre den nye faktor 10-vægtning af colistin i Gult Kort-ordningen.

Baggrunden for den moderate stigning i forbruget af colistin de seneste par år er, at DTU Veterinærinstituttet/myndighederne anbefalede danske dyrlæger colistin som erstatning for tetracyklin.

 

OK