Nyhedsarkiv » Grundvand: Der er flere, der har et forklaringsproblem

28.04.2017

Af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Hvorfor griber EU-Kommissionen ikke ind og kræver stramninger i Danmark, spørger en undrende Hvidtfeldt fra Landbrug og Fødevarer i Effektivt Landbrug den 26. april.
 
Hvidtfeldt har vendt tingene på hovedet. Når det gælder nitratdirektivet, skal medlemslandene i EU indberette de målte tal. Derefter kontrollerer EU, at direktivet bliver overholdt. Skiftende miljøministre har sammen med en politiserende embedsstand tilsyneladende systematisk fejlinformeret EU. Disse fejlinformationer er derved blevet EU’s vurderingsgrundlag.
 
Hvidtfeldt fortæller videre, at han selv har set korrespondancen, der viser, at man fra dansk side har påpeget fejlene hos Kommissionen. Det siger ministeren og styrelsen også. Men har Hvidtfeldt set svarerne fra EU-Kommissionen til de danske myndigheder uden at gribe ind? Synes Hvidtfelt ikke, at det er vigtigt, at Kommissionen retter sig efter de danske argumenter, så tallene i EU bliver rettet?
 
Kunne du, Hvidtfeldt, ikke sørge for, at de danske tal i databasen blev offentlige, som de er fra andre lande? Det er landene selv, der skal sørge for det, så med de forbindelser, du har, burde det jo være en smal sag.
 
Det er tallene, der er interessante og ikke, om der er sendt et brev, der helt åbenbart ikke er blevet forstået og har ført til de fornødne ændringer. Det er handling, der skal til, ikke undren eller bortforklaringer, så gør nu de data offentlige.
OK