Nyhedsarkiv » Mange grise er ikke lig med højt indhold af zink i jorden

21.06.2017

Når EU’s medicinagentur, EMA, råder EU-Kommissionen til at forbyde indhold af medicinsk zink i fravænningsfoder, begrundes det blandt andet i hensynet til miljøet.

Imidlertid viser det sig, at det er overordentlig vanskeligt at lave en reel kobling mellem områder i Europa, der både har mange svin og meget indhold af zink i jorden. Det afslører de svenske svineproducenters medlemsblad ”Grisföretagaren” i en artikel for nylig.

- Det, man kan synes, er lidt mærkeligt, er, at beslutningen (EMA’s, red.) træffes af miljøhensyn, når der findes kortlægninger, som viser, at zinkindholdet i jorden ikke er højest i de samme områder, hvor der er flest grise, siger Margareta Åberg fra den svenske brancheorganisation for kødproducenter LRF Kött, til ”Grisföretagaren”. Margareta Åberg har deltaget i regelmæssige møder i Bruxelles om netop det emne.

I mandags den 19. juni traf EU's komite for medicin til veterinær brug, CVMP (The European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) beslutning om, at EU’s medlemsstater får op til 5 år til at udfase medicinsk zink.

Det er naturligvis en periode, som Danske Svineproducenter mener er alt for kort. Hvorfor kan du læse mere om her og her.

Kortet til venstre viser zinkoncentrationen i de øverste 20 cm af jorden (Gemas 2014, taget fra Reimann et al, 2014). Røde og orange farver repræsenterer jord med det højeste indhold af zink. Kortet til højre viser antallet af søer i forskellige geografiske områder. Jo mere sort farve, jo flere grise (Eurostat 2014). Korrelationen mellem grisetæthed og zinkkoncentrationen synes at være svag, konkluderes det i en artikel i Grisföretagaren nr. 5, 2017, hvor kortet også er hentet fra.

 

OK