Nyhedsarkiv » NU ER DET NOK!

18.08.2017

Danske Svineproducenter vil sætte ny dagsorden - starter crowdfunding i dag

Pressemeddelelse

- Den seneste uge har vi oplevet, at Dyrenes Beskyttelse har introduceret grise i bure mv. og på den måde misinformeret de danske forbrugere om vores produktionssystemer, siger formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen.

- I en tid, hvor flere og flere danner deres meninger ud fra, hvad de ser i nyhederne, reklamer eller på de sociale medier, er det vigtigt for os at være tilstede netop her og give vores holdning til kende, så vi fremstår som dem, vi er og ikke det, som Dyrenes Beskyttelse gerne vil have os til at fremstå som, fortsætter formanden.

Han påpeger blandt andet, at mange forbrugere ikke er klar over, at vi i Danmark har nogle af verdens sundeste grise, og at dansk svinekød er blandt det mest miljøvenlige i verden.

- Når forbrugerne i vores øjne bliver vildledt med forskellige kampagner, eksempelvis omkring halekupering, men ikke får en forståelse af, hvorfor vi gør som vi gør, så skaber det en holdning omkring danske svineproducenter i samfundet, som vi ikke vil lade stå overhørig, lyder det fra Henrik Mortensen.
Derfor vil Danske Svineproducenter nu tage fat om nældens rod og selv sætte dagsordenen, i stil med Danske Minkavleres succesfulde kampagne tilbage i 2012.

- Vi er stolte af vores produktion, men vi stopper aldrig med at forbedre os. Faktisk er vi verdenskendte for at gå foran på fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, samt miljøvenlig produktion, og det vil vi gerne dele med hele Danmarks befolkning.

- Vi har i mange år inviteret forbrugerne ind og se vores grise, haft Åbent Landbrug mv. Det er altid en god oplevelse, men fx har ikke en eneste af de kritiske forbrugere benyttet sig af mit tilbud om at besøge en grisestald, inden underskrifter er givet til ”burgrisen” – derfor skal vi skabe en ny platform, hvorfra vi sikrer, at vi bliver hørt, og hvorfra vi kan fortælle om nye initiativer, mener Danske Svineproducenters formand.

Det er baggrunden for, at Danske Svineproducenter i dag åbner for crowdfunding på foreningens hjemmeside.

- Med det initiativ vil vi arbejde for, at danske svineproducenter og relaterede firmaer kan understøtte aktiviteter, som styrker vores fælles fremtid, siger Henrik Mortensen.

- Det er dyrt at skabe en professionel indsats, men vi har fundet nogle dygtige partnere, som vi forventer kan indfri vores drøm om at skabe resultater på mindst samme niveau som Danske Minkavlere. Der skal laves gode budskaber, happenings mv., og det kan koste mange penge.

Henrik Mortensen understreger, at det er vigtigt for foreningen, at alle svineproducenter, der har lyst til at deltage i processen, er velkomne. Der afsættes blandt andet en dag til at brainstorme om ideer, budskaber og initiativer, som kan danne rammen for relevante aktiviteter. Senere vil nogle af aktiviteterne involvere lokale initiativer.

- Crowdfundingen NU ER DET NOK inddeles i etaper af 500.000 kroner, og jeg håber på stor opbakning, så vi hurtigt kommer op på en indsats, som kan matche Dyrenes Beskyttelses kampagne om den ”burgris”, som ingen af os har, forklarer Henrik Mortensen.

Interesserede kan bidrage med navns nævnelse eller anonymt. Når crowdfunding-målet er nået, sendes der en faktura på det angivne beløb. Hvis målet - mod forventning - ikke nås, kommer der heller ingen faktura.

Kan du lide ideen, og har du lyst til at give et bidrag, så gå ind på danskesvineproducenter.dk ->donationer (http://www.danskesvineproducenter.dk/donationer) og klik dit beløb ind.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen, tlf. 2089 0044 eller
direktør Nicolaj Nørgaard, tlf. 2148 5165

 

OK